Coface: Aproape jumătate dintre companii au un risc de insolvență peste medie

Sectorul lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale a avut în 2016 o evoluție negativă a veniturilor, acestea scăzând cu 8% față de 2015, profitabilitatea fiind în creștere, de la 4,8% în 2015 la 6,5% în 2016, conform Coface.

„Raportându-ne la dinamica veniturilor, sectorul a înregistrat o scădere de peste 11% în 2016, comparativ cu anul precedent. Deși profitabilitatea consolidată a fost în creștere, 1 din 2 companii a marcat o deteriorare a rezultatului net. 73% din totalul datoriilor sunt reprezentate de cele curente, ceea ce indică faptul că orizontul de finanțare rămâne cu precădere unul pe termen scurt, în condițiile în care 70% dintre firme au numai datorii curente”, a declarat Alexandru Fotia, Senior Financial Analyst, Coface România.

Pentru analiza curentă au fost agregate datele a 30.835 de companii care au depus datele financiare pentru 2016 și care au generat o cifră de afaceri consolidată de 29,45 MLD RON. Firmele au raportat o durată medie de încasare a creanțelor fluctuantă pentru ultimii cinci ani, dar peste pragul raportat la nivel național. Durata medie de colectare a creanțelor în sectorul analizat a scăzut de la 164 de zile, nivelul din 2012, la 145,în 2016, în timp ce media la nivel național,în aceeași perioadă analizată, a scăzut de la 100 de zile până la 93.

În plus, se remarcă, în 2017, o frecvență ridicatăși în creștere a incidentelor bancare, cu precădere majore. Cu toate că numărul companiilor care au avut incidente este mai mic decât în 2016, volumul incidentelor a atins maximul ultimilor trei ani. Acest fenomen a apărut ca urmare a faptului că aproximativ 33% din totala fost înregistrat de trei companii.

„Sectorul prezintă semnale de înrăutățire a comportamentului de plată, deși din punct de vedere al activității, datele INSEE indică o evoluție pozitivă a acestuiaîn 2017 și în primele luni ale lui 2018. În 2016 s-a înregistrat un maxim al numărului de companii cu cifra de afaceri peste 1 MIL EUR cu incidente de plată. Este îngrijorător faptul că deși numărul de companii cu datorii la Bugetul de Stat a scăzut în 2017 – foarte probabil datorită pragurilor introduse de ANAF – valoarea acestora a crescut foarte mult, fiind de cinci ori peste nivelul din 2015”, a declarat Nicoleta Mărunțelu, Senior Financial Analyst, Coface România.

Construcțiile de locuințe în mediul urban versus rural

În 2016 și 2017,cele mai multe locuințe au fost construite în mediul urban, respectiv 53% și 55% din total, iar numărul este în creștere. În schimb, în mediul rural, tendința este de scădere, de -1% în 2017, comparativ cu 2016. Din punct de vedere al surselor de finanțare, contribuția majoritară este a fondurilor private, în ușoara scadere în 2017 (97%), comparativ cu 2016 (98%), în timp ce fondurile publice sunt într-o ușoară creștere.

Pe regiuni de dezvoltare, cele mai multe locuințe au fost finalizate, în 2017, în București – Ilfov și Nord – Vest (18% din total), urmate de Nord-Est (15%) și Centru (14%). În ceea ce privește evoluția comparativ cu 2016, din 8 regiuni, 5 au avut creșteri, cele mai mari fiind în Centru (18%), Nord-Vest (10%) și Vest (7%). Regiunile cu o scădere a numărului de locuinte terminate sunt: Nord-Est (-9%), București-Ilfov (-5%) și Sud-Vest(-1%).

Din totalul celor 30.835 de companii active în 2016, Coface a analizat 2.082,ceea ce reprezintă aproximativ 7%, dar cu o pondere de 71% în cifra de afaceri consolidată la nivel de sector. În acest context, cele mai multe companii (41%) sunt încadrate de Coface cu un risc mediu-mare. La extreme se află, cu procentaje de 15%, companii cu un risc mare de insolvență, respectiv 24% companii cu risc scăzut.

.