SIF Oltenia va construi un mall în Craiova

Conducerea SIF Oltenia a aprobat sursele de finanţare pentru investiţia de 8,5 milioane euro necesară moderni­zării centrului comercial Mercur amplasat în centrul oraşului Craiova.

Conform ZF, magazinul, cu o su­pra­faţă utilă de 20.000 de metri pă­traţi, este în­chis pen­tru mo­der­ni­za­re înce­pând din luna sep­tem­brie 2015, re­cep­ţia lucră­rilor ur­mând să aibă loc la fi­na­lul lunii aprilie.

„În Adunarea Generală a Acţio­narilor de la Mer­cur am apro­bat mai multe opţiuni de fi­nanţare astfel încât să ne asi­gurăm că vom avea acces la finanţare. Putem alege fie o sin­gură sursă de finanţare, fie mai multe. Inves­ti­ţiile vor viza moder­ni­zarea ma­ga­zinului care se va schim­ba radical“, a spus Anina Radu, preşe­dintele societăţii Mercur Craiova şi vicepre­şedintele SIF Oltenia.