Petro Grup construieşte şase blocuri pe malul lacului CUG II din Iaşi

Compania Petro Grup SRL va construi şase blocuri, din care două cu 11 etaje şi patru cu cinci etaje, pe malul lacului CUG II din Iaşi, pe un teren de 8.300 de metri pătraţi. Conform www.ziaruldeiasi.ro, municipalitatea ieşeană a publicat un proiect de hotărâre pentru aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona Tudor Neculai – Lac CUG 2. În prezent, zona are categoria de folosinţă păşune, dar, prin PUZ-ul propus, societatea vrea transformarea acesteia în zonă de locuinţe colective.

„Prin documentaţia de urbanism se propune (…) crearea unui ansamblu rezidenţial compus din patru corpuri de clădiri de locuit regim de înălţime 2S^P^4^etaj tehnic, înălţime maximă 18 metri la cornişă, şi două corpuri cu re­gim de înălţime 2S^P^11, înălţime maximă 39 metri la cornişă“, se precizează în proiectul de PUZ.

Utilizările admise pentru teren constau în locuinţe, cons­trucţii aferente echipării tehnico-edilitare, amenajări aferente locuinţelor (căi de acces, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări spor­tive), echipamente publice la nivel rezidenţial şi de cartier, grădiniţe, şcoli, dispensare urbane şi policlinici. În acelaşi timp, Primăria va permite şi construirea de unităţi comerciale şi servicii profesionale dar cu condiţia „să nu afecteze liniştea, securitatea şi salubritatea zonei“. Pentru cele şase blocuri, proiectul de PUZ prevede crearea a 242 de locuri de parcare, mai mult de jumătate dintre acestea fiind în subteran.

„Spaţiile verzi vor fi amenajate în procent de 15%“, se mai precizează în document. Zona propusă pentru ridicarea ansamblului rezidenţial se învecinează pe latura de sud-vest cu Lac CUG 2 (Lac Valea Adâncă), iar spre nord-est cu Aleea Tudor Neculai.