Afacerile Construcții Hidrotehnice s-au diminuat cu 16%

Compania Construcții Hidrotehnice din Iași a raportat pentru 2015 afaceri diminuate cu circa 16% faţă de anul anterior, ajungând la 20,9 milioane lei. Diminuarea acestui indicator vine ca urmare a alocării de valori mici la contractele aflate „în derulare”, dar şi a contractării de lucrări noi de valoare redusă, se arată raportul de gestiune asupra activităţii tehnico-economice desfăşurate de societate pe anul 2015.

„Din analiza rezultatelor înregistrate în situaţiile financiare ale anului 2015, reiese că activitatea desfăşurată este influenţată în continuare de volumul scăzut al lucrărilor din piaţa de profil şi de reducerea din ultimii ani a programelor investiţionale derulate de beneficiarii tradiţionali. Chiar dacă în ultimii ani societatea şi-a diversificat portofoliul de lucrări, volumul mic al acestora şi dispersia teritorială conduc la cheltuieli mari şi obţinerea unor rezultate din exploatare modeste, dar valoarea mică a indicatorului «viteza de rotaţie a activelor totale» şi procentul mare al amortizării în totalul costurilor, conduce la concluzia că un număr mai mare de asemenea lucrări ar permite valorificarea mai bună a activelor şi implicit la îmbunătăţirea rezultatului din exploatare”, potrivit documentului.

În decurs de un an, profitul net al societăţii Construcţii Hidrotehnice s-a diminuat cu circa 134.000 lei, de la 649.000 lei în 2014 la aproape 514.000 lei la sfârşitul anului trecut. „Deoarece la data redactării şi aprobării raportului de gestiune există incertitudini privind programul de lucrări şi încasări ale anului 2016, se recomandă prudenţă şi profitul net să rămână nerepartizat”, se mai notează în documentul citat.