Lege: Autostrăzile vor avea o garanție de minim cinci ani

Perioada de garanție la lucrările publice importante, inclusiv autostrăzile, va fi de cel puțin cinci ani, se arată într-un act normativ aprobat de Senat. Această prevedere modifică Legea 10 pe 1995. Amenzile aplicate vor crește mult dacă propunerea legislativă va fi aprobată și de Camera Deputaților.

Dacă o lucrare publică necesită reparații, garanția se va prelungi cu această perioadă, prevede un proiect de act normativ elaborat de deputatul UNPR, Florin Gheorghe, și care a primit la finele lunii trecute votul majorității senatorilor. Termenul de 60 de luni se aplică lucrărilor de construcții de categorie A și B, potrivit formei finale adoptate de Senat. În varianta inițială propusă de deputatul menționat, termenul de 60 de luni se aplica tuturor lucrărilor publice. Pentru construcțiile de importanță mai scăzută termenele de garanție vor fi de 1-3 ani.

Clasa A include construcţiile cu funcţiuni deosebit de importante, precum reactoare nucleare, baraje înalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu zone intens populate în aval. Categoria B cuprinde construcţii din industria chimică, căi ferate, şosele, poduri, porturi şi aeroporturi de interes naţional, baraje pentru acumulări mari de apă, construcţii social-culturale cu aglomerări mari de oameni, staţii de emisie de radio şi televiziune. Aici se includ și construcţii cu valoare deosebită de patrimoniu sau care adăpostesc asemenea valori. Exemple: monumente de arhitectură, situri istorice, muzee, arhive şi biblioteci de importanţă naţională.

Proiectul majorează și amenzile aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii 10. Executarea de modificări la construcţie ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizare şi executare, realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi, interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control şi/sau de autorităţile competente se pedepsește cu amenzi de până la 40.000 lei. Neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier autorizaţi, necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale, neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi neexecutarea lucrărilor de reparaţii şi consolidări sa sancționează cu amenzi de până la 20.000 lei.

Propunerea de act normativ dă dreptul autorităţilor de a da amenzile pentru nerespectarea calităţii în construcţii într-o perioadă de până la cinci ani de la data recepţiei făcute la terminarea lucrărilor de construcţii. În prezent, termenul de prescripţie este de trei ani de la data săvârşirii faptei. Proiectul trebuie adoptat și de Camera Deputaților, Cameră decizională, pentru a deveni lege.