Lucrările de la nodul hidrotehnic Sânmihaiu Român vor continua cu bani de la buget

Lucrările la nodul hidrotehnic Sânmihaiu Român, județul Timiș, amplasat pe sursul de apă Bega, vor continua, acestea constând în reabilitarea barajului, a ecluzei și instalarea echipamentului hidromecanic. Astfel, Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, o serie de caracteristici și indicatori tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiții început în anul 2011, cu finanțarea Băncii Mondiale.

Valoarea totală a investiției este de 42,3 milioane lei, iar valoarea restului lucrărilor ce urmează să fie executate este de 31,9 milioane de lei. Următoarele etape ce vor fi executate vor fi finanțate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate.

Realizarea lucrărilor hidrotehnice pentru reabilitarea barajului sunt în conformitate cu practicile și politicile naționale și europene și se încadrează în Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediul și lung.

Nodul hidrotehnic Sânmihaiu Român este un obiectiv vital pentru municipiul Timișoara având în vedere funcțiile acestei lucrări.