Lege pentru construcția de 6.000 de locuințe pentru bugetari

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice intenționează să construiască în următorii cini ani între 6.000 și 8.000 de locuințe destinate funcționarilor publici și angajaților instituțiilor de stat, program care va costa bugetul de stat 325 milioane de lei, se spune într-o notă de fundamentare la un proiect de lege propus de instituție.

”Necesitatea dezvoltării construcţiei de locuinţe la nivel naţional, cu asigurarea de surse de finanţare la bugetul de stat, este justificată de numărul foarte mare de solicitări pentru obţinerea unei locuinţe în regim de închiriere, dar şi de faptul că autorităţile publice locale nu dispun de suficiente resurse financiare, la nivel local, pe care să le distribuie către construirea de noi locuinţe”, se spune în document.

În nota de fundamentare se afirmă că Ministerul Apărării ar cheltui prea mulți bani cu chiria personalului și că ar fi mai ieftin ca instituția să dețină propriul fond de locuințe destinate închirierii. ”Identificarea celei mai stringente nevoi de construire a locuințelor de serviciu a fost justificată de Ministerul Apărării Naţionale care a informat, încă din anul 2015, că alocă anual fonduri de la bugetul de stat pentru personalul specific cu nevoi de locuinţe determinate de mobilitatea obligatorie a lucrătorilor în desăvârșirea pregătirii profesionale și a dezvoltării unei cariere solide, cheltuieli care, în timp, ar putea fi reduse prin realizarea de locuinţe de serviciu aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea acestei instituţii”, se arată în nota de fundamentare.

În anul 2015, Ministerul Apărării Naționale a avut nevoie de aproape 15.000 de unități locative în 53 de localități și a plătit compensații de chirii în sumă de 135 milioane lei pentru 20.366 persoane, cadre militare în activitate, soldați și gradați profesioniști.

Conform proiectului, ”beneficiarii Programului sunt funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale sau structuri aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea acestora, care nu deţin sau nu au deținut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire, şi nici nu au achiziţionat după data repartizării unei locuințe de serviciu o altă locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul de dobândire”.

Parametrii luați în calcul de MDRAP sunt un cost unitar de 500 de euro pe metru pătrat, inclusiv TVA, și o suprafață a locuinței de 81 metri pătrați. Programul va fi demarat prin Agenţia Naţională de Locuinţe, pe baza propunerilor primite de la instituțiile administraţiei publice. Blocurile vor fi construite pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, puse la dispoziţia ANL, care va prelua terenurile în mod gratuit.

Locuințele de serviciu vor fi repartizate angajaţilor instituţiilor publice care solicită construcţia acestora. Perioada de închiriere se va stipula în contract, iar chiriaşul are obligaţia să predea locuinţa în termen de 30 de zile de la data la care încetează activitatea în localitatea respectiv.