Tirrena Scavi și Societa Italiana per Condote D’Aqua, obigate să vină cu o soluție tehnică pentru remedierea surpărilor de pe A6

Remedierea defecțiunilor apărute pe autostrada A6 vor fi suportate de constructorii italieni, Tirrena Scavi și Societa Italiana per Condote D’Aqua, potrivit CNADNR. Compania de Autostrăzi le-a solicitat acestora să elaboreze o soluție tehnică de remediere, ce urmează să fie întocmită de către proiectant.

„Menţionăm că alunecările de teren au apărut la taluze de debleu mai mari de 2 m. pe autostrada A6, pe sectoare de autostradă în lungime totală de 1,1 km, din cauza infiltraţiilor de apă ce apar pe zone unde sunt prezente lentile de material granular”, au spus reprezentanţii Companiei Naţionale de Autostrăzi și Drumuri Naţionale din România (CNADNR).

Antreprenorul execută în prezent lucrări de punere în siguranță a taluzelor la pozițiile menționate, prin îndepartarea materialului afectat.

„În vederea prevenirii unor situații similare, Antreprenorul are obligația de a monitoriza permanent evoluția situației, asigurând, dacă este cazul, semnalizarea corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare, precum și utilaje necesare degajării materialului pentru a nu fi afectată siguranța circulației rutiere. De asemenea, a fost solicitată Antreprenorului elaborarea unei soluții tehnice de remediere care va fi întocmită de către Proiectant și însușită de către verificatorul de proiect”, au spus reprezentantii CNADNR pentru Economica.net

Ei au adăugat că după avizarea proiectului de soluţionare a degradărilor în CTE – CNADNR, care va avea loc în luna mai 2016, vor fi stabilite cheltuielile ce vor fi suportate de către Antreprenor conform clauzelor contractuale, lucrarea fiind în garanţie până în 23 decembrie 2017.

Valoarea totală a lucrărilor aferente contractului „Proiectare şi Execuţie Autostrada Lugoj – Deva, Lot 1: km 0+000 – 27+400” este de 681,04 milioane de lei fără TVA.