Până în luna mai au fost evaluate 245.283 de clădiri din România

Baza de Informații Fiscale (BIF), a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, administrată de institutul de cercetare IROVAL, a strâns de la 1 ianuarie și până la 31 mai, termenul limită extins prevăzut de Ministerul Finanțelor Publice, 132.502 de rapoarte de evaluare, reprezentând 245.283 clădiri cu destinație rezidențială, nerezidențială și mixtă din întreaga țară.

Valoarea impozabilă totală a clădirilor cu utilizare rezidențială și nerezidențială evaluate de cei peste 2440 de evaluatori autorizați implicați în procesul de evaluare pentru impozitare din toată țara în această perioadă s-a ridicat la peste 81 de miliarde de lei.

Conform standardului referitor la evaluarea pentru impozitarea clădirilor, care a intrat în vigoare la 31 decembrie 2015, toți evaluatorii autorizați din România au trebuit să înregistreze în BIF rapoartele de evaluare pe care le-au realizat pentru stabilirea valorii impozabile a clădirilor.

Persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale sau mixte pot evita creșterea cotei de impozitare la 2% dacă prezintă un raport de evaluare o dată la 5 ani iar cele juridice o dată la 3 ani. Din totalul clădirilor evaluate, aproape 200.000, reprezentând 81%, sunt clădiri nerezidențiale, 12% sunt clădiri mixte și 8% sunt proprietăți rezidențiale, pentru acestea din urmă doar persoanele juridice având obligația de a le evalua.

Anul 2016 a fost primul an în care, conform noului Cod fiscal, și persoanele fizice au trebuit să solicite evaluări ale clădirilor nerezidențiale sau mixte aflate în proprietatea lor. Astfel, din totalul clădirilor evaluate în perioada ianuarie – mai 2016, 54% aparțin persoanelor juridice, iar 46% persoanelor fizice. ”În ceea ce privește numărul de rapoarte însă, proporția este diferită, dat fiind faptul că, pentru mai multe clădiri aflate în proprietatea unei singure persoane, de regulă juridice, s-a efectuat un singur raport”, explică Daniel Manațe, președintele ANEVAR.

”Astfel, aproximativ 70% din rapoartele de evaluare au fost realizate pentru persoanele fizice și doar 30% pentru persoanele juridice, acestea din urmă având o medie de 3,2 clădiri pe raport”, afirmă oficialul ANEVAR. În luna martie s-au realizat cele mai multe rapoarte de evaluare a clădirilor, aproape jumătate din totalul celor depuse la administrațiile fiscale.

”Un record s-a înregistrat în data de 19 martie, la scurt timp după publicarea mult așteptatului set de norme de aplicare, când într-o singură zi au fost evaluate aproape 10.000 de clădiri, 8% din total”, spune președintele ANEVAR. Cele mai multe clădiri au fost evaluate în București (31.568), cu o pondere de 12,9% din total, capitala fiind urmată de județele: Constanța, cu 5%, Timiș, cu 4,5% și Cluj, cu 4,4%. În ceea ce privește distribuția pe sectoarele bucureștene, cele mai multe clădiri evaluate sunt în sectorul 1, 7.863 de clădiri, reprezentând aproape 25% din total. Urmează sectorul 3, cu aproximativ 22% și sectorul 2, cu aproape 19%.

ANEVAR este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de evaluator autorizat în România şi reprezintă peste 4000 de evaluatori autorizați din toată țara, care dețin una sau mai multe din cele 5 specializări. Acestea sunt: evaluarea proprietăților imobiliare, evaluarea întreprinderilor, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea de acțiuni și alte instrumente financiare și verificarea de rapoarte de evaluare.

La începutul acestui an a intrat în vigoare un nou sistem de impozitare care presupune un tratament egal al persoanelor fizice şi juridice în privinţa cotelor de impozitare. Astfel, până la 31 mai, românii care desfăşoară activităţi economice au trebuit să depună la primăriile de care aparţin o declarație din care să reiasă tipul de clădire în care funcţionează. Categoriile sunt de clădiri cu destinaţie rezidenţială, nerezidenţială şi mixtă.

Primăriile aplică imobilelor cu destinaţie rezidenţială o cotă de impozitare cuprinsă între 0,08% şi 0,2%, iar celor cu destinaţie nerezidenţială o cotă cuprinsă între 0,2 şi 1,3%.