Asociația diriginților de șantier: „Sistemul calității în construcții a ajuns pe marginea prăpastiei”

Adunarea Națională a Diriginților de Șantier a atras în cadrul unei reuniuni ce a avut loc la finele săptămânii trecute că în ce privește calitatea în construcţii situaţia este critică.
Preşedintele asociaţiei Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier, Cezar Petre, declară că sistemul calităţii în construcţii „a ajuns pe marginea prăpastiei” şi că „există deficienţe majore” la mai multe nivele: al autorităţilor publice, al corpului de specialişti şi al executanţilor şi beneficiarilor.

Înfiinţată la începutul acestui an, asociaţia reuneşte interesele a mai mult de 800 de diriginţi de şantier, specialişti responsabili cu asigurarea calităţii. În evidenţele Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) figurează 12.247 de diriginţi de şantier autorizaţi.

“S-au identificat trei probleme principale care au condus la acest lucru: statul nu mai investeşte în pregătirea specialiştilor şi nici nu a realizat un cadru necesar ca acest lucru să cadă în sarcina asociaţiilor profesionale. O a doua cauză o reprezintă subfinanţarea din partea investitorului care nu doreşte construcţii de calitate în favoarea unui cost scăzut. În acest sens el ocoleşte dirigintele de şantier şi alege un executant ce nu poate asigura realizarea unor construcţii de calitate. O a treia cauză este lipsa muncitorilor specialişti în construcţii, în condiţiile în care sistemul de învăţământ nu mai oferă oameni pregătiţi”, a declarat la rândul său inginerul Marius Dorin Lulea.

Nina Stelea, reprezentanta ISC a declarat că „au fost implimentate în ultimul an două măsuri importante ce vizează calitatea: garanţia obligatorie şi certificarea firmelor de construcţii, pentru a nu se mai admite lucrări executate de companii ce nu au personal calificat. Inspectoratul a propus şi definirea prin Lege a «regiei proprii», pentru a se evita folosirea abuzivă şi ilegală. De asemenea suntem în faza de implimentare a unui proiect de înregistrare şi urmărire electronică a investiţiilor, în vederea reducerii birocraţiei”.