S-a inaugurat tronsonul 1 de pe Varianta de Ocolire a Brașovului

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a inaugurat la finele săptămânii trecute Tronsonul I al Variantei de Ocolire a municipiului Brașov. În urma inspecției s-a consemnat în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor deschiderea traficului. Înainte de recepționarea lucrărilor a fost întocmit Raportul de Audit de Siguranță Rutieră pentru stadiul III de audit, avizat de ARR. De asemenea, au fost efectuate testele de planeitate, rugozitate și capacitate portantă, precum și acțiunile de probă la pasajul de la km 4+579 și că acestea sunt conforme.

Avantajele realizării Variantei de Ocolire a Municipiului Brașov sunt:

ü îmbunătățirea condițiilor de trafic pentru călători și marfă;
ü sporirea gradului de siguranță a traficului;
ü reducerea timpului de călătorie pentru traficul de tranzit;
ü reducerea numărului de accidente rutiere.
Tronsonul I, DN1-DN11, al Variantei de Ocolire a municipiului Brașov cuprinde:
ü 7,292 km;
ü 3 poduri și 2 pasaje;
ü 10 podețe, precum și realizarea a 2 intersecții și un nod rutier.