AdePlast: O industrie de peste 100 milioane de euro poate fi distrusă de un act normativ

AdePlast, unul dintre cei mai importanți producători de polistiren din țară, atrage atenția, printr-o scrisoare deschisă către Guvernul României, că o întreagă industrie, de peste 100 milioane de euro, ar putea fi ruinată de un act normativ pe care Ministerul Dezvoltării și Ministerul de Interne doresc să îl introducă în scopul întăririi securității la incendiu. „Sub pretextul unei cerinţe considerate funadamentale “securitatea la incendiu”, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admnistraţiei Publice împreună cu Ministerul de Interne intenţionează să introducă un normativ de securitate la incendiu a construcţiilor, Indicativ P118/1, care să fie obligatoriu la proiectarea şi realizarea construcţiilor noi şi la lucrările de intervenţie asupra construcţiilor existente, indiferent de formă de proprietate, destinaţie, categorie şi clasa de proprietate sau sursă de proprietate. Aceste prevederi vor fi obligatorii pentru toţi factorii cu atribuţii în proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor (proiectanţi, verificatori de proiecte, experţi tehnici, executanţi, responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de santieri, proprietari şi utilizatori ai construcţiilor, autorităţi ale administraţiei publice, organe de control)”, se arată în document.

Potrivit reprezentaților companiei, actul normativ nu defineşte materialele utilizabile cu denumirile lor tehnice şi comerciale, ci prin încadrarea în anumite clase de reacţie la foc. De asemenea, susțin oficialii AdePlast, normativul nu utilizează şi nu impune o clasa de reacţie la foc a unui termosistem că un tot unitar (un ansamblu de produse, grupate, cu rolul de a asigura protecţie termică a pereţilor exteriori ai clădirilor), ci a tuturor materialelor componente. „În toată Uniunea Europeană, cerinţele de încadrare într-o anumită clasa de foc se referă la termosistem ca tot unitar, ca întreg, nu la componente individuale. Mai mult, în cuprinsul actului normativ se fac recomandări explicite (“Se recomandă utilizarea materialelor şi elementelor de construcţie clasa A1 sau A2-s1d0”), dar voalate, ascunse sub clasa de reacţie la foc, de utilizare a vatei bazaltice. Prin aceste recomandări, având acoperire legală, toţi proiectanţii, verificatorii de proiecte, experţii tehnici etc vor uza, ca pretext, de aceste recomandări pentru a exclude polistirenul. Prin toate aceste căi se exclude în fapt polistirenul din rândul materialelor care pot fi folosite atât la construcţii noi cât şi la cele existente, deci moartea industriei şi exclusivitatea vatei bazaltice”, se arată în scrisoarea amintită.

Oficialii AdePlast spun că în țări dezvoltate precum Germania, Austria şi celalte ţări şi-au izolat clădirile cu polistiren la un preţ cât jumătate din preţul vatei bazaltice, iar România, o ţară cu un venit pe cap de locuitor de până la 5 ori mai mic, trebuie să plătească dublu şi acest lucru, numai dacă vata bazaltică ar fi disponibilă în România la nivelul cererii sau necesităţilor. „Dar nu este şi nu va fi pentru că în România nu există capacităţi de producţie a vatei bazaltice. În prezent aceasta se importă de câteva firme din Ucraina, Rusia, Slovenia, Ungaria, Germania şi Grecia. În schimb, consumul actual de polistiren, fabricat în exclusivitate în ţară este de peste 4.000.000 metri cubi. Prin condamnarea la moarte a acestui material, România va trebui să importe vată bazaltică la acest nivel. Imposibil de realizat logistic, gândiţi-va că acest consum ar însemna circa 50.000 de tiruri. Pe de altă parte, o investiţie într-o fabrică de vată bazaltică necesită un orizont de aşteptare de 2-3 ani până la devenirea ei operaţională”, se mai spune în scrisoare.