Se schimbă regimul de impozitare a vânzărilor de case și terenuri

Un proiect de ordonanță de urgență prevede faptul că vânzările de case şi terenuri vor fi scutite de impozit dacă valoarea este de cel mult 450.000 lei, iar pentru restul tranzacţiilor cota va fi de 3%.

„La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei”, se arată în documentul citat de Profit.ro.

În prezent, cota de impozit diferă în funcţie de perioada de deţinere. Dacă imobilul a fost în proprietatea persoanei fizice mai puţin de 3 ani, iar valoarea acestuia de vânzare este mai mică de 200.000 lei, cota este 3%. Dacă valoarea depăşeşte 200.000 lei, impozitul este de 6.000 lei la care se adaugă 2% din ce depăşeşte 200.000 lei.