Un magazin Lidl va apărea în locul fostei fabrici Trei Stejari din Sibiu

Clădirile care sunt amplasate pe platforma fostei fabrici Trei Stejari din Sibiu vor fi demolate și în locul acestora va fi ridicat un magazin Lidl, susține tribuna.ro. Consiliul local urmează să voteze un proiect de hotărâre privind „aprobarea documentatiei de urbanism PUZ+RLU-Demolare construcţii existente, Construire supermarket, Organizare de şantier, amplasare panouri publicitare si totem , amenajare accese şi parcaje, branşamente, racorduri Ia utilăţi, împejmuire proprietate Sibiu, str. Bâlea nr 2”.

Astfel va fi stabilit modul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, care va fi de trei etaje şi maxim 16 metri, coeficientul de utilizare a terenului, retragerea clădirilor faţă de aliniament, rezolvarea spaţiilor pentru parcare, a utilităţilor necesare, acceselor pietonale, carosabile, acceselor pentru utilajele de stingere a incendiilor şi colectarea deşeurilor menajere. Supermarketul va asigura 100 de locuri de parcare în propria incintă.