ROMEPS: Autoritățile iau în considerare posibilitatea revizuirii normativului pentru securitatea la incendiu

Asociația Producătorilor de Polistiren Expandat din România ROMEPS și reprezentanții Asociației Europeane a Producătorilor de Polistiren Expandat EUMEPS, au încheiat miercuri, 22 martie, sesiunea de discuții cu autoritățile competente în elaborararea proiectului de normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. În urma consultărilor, reprezentanții instituțiilor au anunțat că iau în considerare revizuirea proiectului de normativ.

“Considerăm că discuțiile reprezintă un prim succes, în primul rând datorită deschiderii și cooperării pe care autoritățile ni le-au arătat, cât și datorită concluziilor constructive pe care cu toții le-am putut sumariza. ROMEPS va continua demersurile prin care să-și asigure reprezentarea în comisia de elaborare a normativului, având în vedere că alte industrii sunt deja prezente în acest for consultativ. Totodată, ne-am reafirmat implicarea consecventa și continuă în acest proces legislativ, de importanță majoră pentru beneficiarii săi, cetățenii”, a declarat Ioana Moraru, președinte ROMEPS.

Pe parcursul dezbaterilor s-a agreat și recunoscut unanim importanța polistirenului expandat, produs 100% reciclabil, cu excelente caracteristici ecologice care fac din acesta cea mai sustenabilă soluție de termoizolare. Industria de polistiren expandat este importantă pentru România întrucât poate contribui decisiv la atingerea targetului de eficiență energetică asumat la nivel european.

Angajamentul reprezentanților MDRAP, de a crește transparența întregului proces, cât și de a demonstra imparțialitate și corectitudine, dar și sprijinul pe care mandatarii Laboratorului de testare la foc din cadrul Centrului Național pentru Siguranță la Foc și Protecție Civilă și cei ai Laboratorului de Testare la Foc din cadrul Institutului de Dezvoltare URBAN-ÎNCERC îl vor acorda, consolidează încrederea ROMEPS în forma revizuită a proiectului de normativ pentru securitatea la incendiu a construcțiilor.

Având în vedere impactul pe care normativul îl are asupra siguranței populației, Asociația înțelege să privească cu mare responsabilitate și asumare colaborarea cu autoritățile și să acorde întreaga sa expertiză și experiență în elaborarea legislației privind siguranta cetățenilor, care trebuie sa fie clară și să poată fi implementată eficient.

ROMEPS a fost înființată în anul 2004, din 2011 activând sub această denumire. Asociația își propune să promoveze pe piața din România un standard de calitate pentru producătorii de polistiren și să vegheze la respectarea reglementărilor. ROMEPS are, în prezent, 13 membri: Arcon, Austrotherm, Congips, EPS Thermopor, Firos, Hirsch Porozell, Isopor, Masterplast, Mecatronics, Mindo, Onebrand, Plastics Europe și Swisspor.