Romgaz termină centrala de la Iernut cu un an mai devreme decât a estimat

Directorul Departamentului de Management al Energiei din cadrul companiei de stat Romgaz, Bela Balazs, a anunțat că dezvoltarea noii centrale termo-electrice de la Iernut urmează să fie finalizată în 36 de luni. Asta înseamnă că societatea de stat și-a îmbunătățit estimarea, după ce anul trecut directorul companiei, Virgil Metea, avansa anul 2020 ca fiind data limită.

„Sucursala de la Iernut a fost preluată printr-o dare în plată de la Electrocentrale în anul 2013. La momentul predării existau cinci instalaţii de ardere. Centrala Termo-Electrică de la Iernut funcţionează pe baza autorizaţiei de mediu obţinută în data de 27 martie 2014. Strategiile noastre cu privire la direcţiile principale în domeniul energetic a fost consolidarea pe pieţele de energie electrică şi pe piaţa de furnizare a energiei electrice. Am considerat că trebuie să analizăm aceste probleme care au dus la decizia de retehnologizare a acestei centrale de la Iernut. Am ajuns la concluzia că există un procent de 15-20% care înseamnă creşterea eficienţei energetice. După analizarea tuturor posibilităţilor şi după doi ani de zile s-a hotărât dezvoltarea acestei sucursale prin realizarea noii centrale termoelectrice la Iernut. Preţul contractului este de 269 milioane de euro, iar termenul de finalizare este de 36 de luni”, a spus Bela Balasz.

Ministerul Energiei a aprobat la începutul acestui an cererea depusă de Romgaz privind finanţarea din Planul Naţional de Investiţii a unei noi centrale pe gaze la Iernut. Astfel, în perioada următoare se va derula procesul de negociere între Romgaz şi Ministerul Energiei cu privire la clauzele contractului de finanţare şi graficul cererilor de rambursare (care include sumele estimative de rambursat şi data depunerii cererilor de rambursare).

La finele lunii octombrie, Romgaz a semnat un contract în valoare de 268 de milioane de euro, fără TVA, cu firmele Duro Felguera şi Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale pentru producerea energiei electrice în cadrul termocentralei Iernut, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucureşti.

„Una din direcţiile strategice ale Romgaz este consolidarea poziţiei pe pieţele de furnizare a energiei. Astfel, în domeniul de producere a energiei electrice, realizarea acestui proiect de investiţii are ca scop eficientizarea activităţii prin: creşterea randamentului CTE Iernut la minim 56%, încadrarea în cerinţele de mediu (emisii NOx, CO2) şi mărirea siguranţei de exploatare. Finanţarea proiectului se realizează din surse proprii şi surse din fonduri PNI (Planul National de Investiţii), conform HG 1096/2013 actualizată”, se arată în raport.

Obiectul contractului îl reprezintă realizarea proiectului “la cheie”, respectiv proiectare, livrare echipamente, execuţie lucrări şi punere în funcţiune, “Dezvoltarea CTE Iernut prin construcţia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”, menţionează Romgaz.

Valoarea estimată a contractului (exclusiv TVA) este 268.836.329,82 euro.