Se schimbă legislația privind măsurile pentru reducerea riscului seismic

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat în dezbatere publică Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă privind reducerea riscului seismic. Legea dă putere primarilor să evacueze locuitorii din clădirile pericol public şi mai stabiliteşte care este dobânda pe care proprietarii de spaţii comerciale o vor plăti pentru lucrările de consolidare. Actul normativ modifică și completează Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. Modificările gândite de minister sunt următoarele:

1. Se completează cu definiţii referitoare la sintagmele “încăperile cu aglomerări de personae” şi “săli aglomerate”, ţinând cont şi de normele prevăzute de Reglementările tehnice „Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor” – indicativ P118 – 99, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 42N/07.04.1999.
2. Se introduce o precizare cu privire la interzicerea organizării şi desfăşurarea de activităţi permanente şi/sau temporare în spaţiile care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente, încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic.
3. Se prevede posibilitate evacuării persoanelor care nu au eliberat în termen spaţiul deţinut în construcţiile cu destinaţia de locuinţă încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public pe perioada execuţiei lucrărilor de intervenţie la construcţiile în caz, prin dispoziţie dată de primar, în locuinţele de necesitate puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale.
4. Se introduce reglementarea potrivit căreia primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor acţiona, în aria lor de competenţă, pentru întocmirea documentaţiei cadastrale.
5. Se prevede faptul că în vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, proprietarii şi deţinătorii cu orice titlu ai construcţiilor supuse reglementărilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 au obligaţia de a permite intrarea în imobilele pe care le deţin, pentru desfăşurarea activităţilor de expertizare, de efectuare a măsurătorilor pentru întocmirea documentaţiei cadastrale necesare înregistrării îmobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
6. Se detaliază modul de stabilire a cotei-părţi indiviză.
7. Se prevede posibilitatea ca autorităţile administraţiei publice locale să finanţeze de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a măsurătorilor pentru întocmirea documentaţiei cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în cazul construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.
8. Se prevede posibilitatea ca autorităţile administraţiei publice locale să finanţeze de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la spaţiile publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, situate în construcţiile incluse în programele anuale.
9. Se prevede restituirea, de către persoanele fizice şi juridice proprietari de spaţii cu altă destinaţie, la terminarea lucrărilor de intervenţie, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de intervenţie, în rate lunare egale cu o dobândă fixă de 5% pe an, cu o durată de rambursare de până la 5 de ani de la data recepţiei terminării lucrărilor de intervenţie; în cazul întârzierii la plată a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.

De asemenea se introduce posibilitatea realizării unei noi expertizări tehnice a construcţiei existente, în cazul în care nu au fost realizate măsurile de intervenţie propuse în expertiza tehnică iniţială la termenele prevăzute în Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994, în conformitate cu respectarea conţinutului cadru prevăzut în codul de proiectare seismică aflat în vigoare la data întocmirii acesteia, la solicitarea şi pe cheltuiala proprietarilor/asociaţiei de proprietari.