Administrația Porturilor Maritime modernizează în Portul Constanța o dană destinată vaselor mari

CN Administraţia Porturilor Maritime (APM) a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului un proiect pentru „implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)“, în vederea obţinerii acordului de mediu. Amenajările vor consta în pregătirea unui front de acostare în lungime totală de 490 metri, care să permită acostarea simultană a unei nave maritime de mare capacitate, dar şi a barjelor de maximum 3.000 de tone dispuse în „filă dublă“. Pentru aceasta, începând de la extremitatea vestică a Postului de acostare petrolier (Dana 79) spre vest, pe o lungime de 260 de metri, au mai fost prevăzuţi şase bolarzi suplimentari de 750 KN, care, împreună cu bolarzii existenţi de 1.500 KN, asigură legarea în siguranţa a barjelor. Pe toată lungimea frontului de 490 m s-au prevăzut 132 de amortizori de acostare din cauciuc de 1,50 m lungime, scrie www.ziuaconstanta.ro.

Proiectantul general este Iptana SA Bucureşti, iar proiectantul de specialitate – SC Vamig 2004 SRL Constanţa.

Lucrările prevăzute în cadrul investiţiei constau în amenajări ale cheiului Danei 80 în vederea operării în siguranţă a navelor mari de cereale şi asigurarea accesului feroviar până la viitorul depozit de cereale. Depozitul nu este inclus în prezenta investiţie, realizarea acestuia căzând în sarcina operatorului de cereale.

Conform proiectlui, va fi extinsă și infrastructura feroviară până la parcul de silozuri. Racordul feroviar (linia 1) are o lungime totală de 3.669 m. Linia 2, situată în zona viitorului terminal de cereale, are o lungime de 445 m. Lungimea totală de linii ferate noi este de 4.114 m. În capătul liniei noi se va monta un opritor metalic. Linia ferată industrială proiectată este tip 49, pe traverse de beton în aliniament şi curbe cu raza mai mare de 350 m şi traverse de lemn în curbe cu raza mai mică de 350 m.

În Master Planul Portului Constanţa, finalizat în anul 2016, a fost inclusă şi investiţia „Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)“, care să fie utilizată pentru operarea cerealelor cu nave mari (100.000 tdw), întrucât s-a constatat că terminalele de cereale existente în Portul Constanţa nu dispun de cheiuri de mare adâncime care să le permită operarea acestor tipuri de nave, care au devenit tot mai frecvente în traficul de cereale.

Danele 80, 79 şi 81 au cea mai mare adâncime de acostare din Portul Constanţa (-19,0 m). Terminalul de cereale, al cărui „parc de silozuri“ va fi amplasat pe teritoriul aflat în spatele Danei 80, va avea o capacitate de depozitare simultană de circa 200.000 de tone. Se preconizează că prin terminalul de cereale se va derula un trafic de circa 3,5 milioane de tone pe an. Din această cantitate, circa 1,2 milioane de tone pe an vor fi transportate pe calea ferată, iar restul va sosi cu autovehicule şi pe apă, cu barjele. În lunile de vârf, se preconizează un trafic pe calea ferată de circa 10.500 de tone pe zi, se mai spune în www.ziuaconstanta.ro.