Planurile lui Simon Maurer în Constanța

Societatea Maurer Imobiliare Land Constanţa, controlată de omul de afaceri Simon Maurer, a obţinut de la Primăria Constanţa autorizaţia de construire nr. 1695 în vederea executării de lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor pentru locuințe colective. Autorizaţia de construire este valabilă 12 luni. Investiţia imobiliară va fi realizată în Tomis Plus, conform www.e-politic.ro.

Primăria Constanţa a emis, şi pe data de 6 noiembrie, două autorizaţii de construire pentru societatea Maurer Imobiliare Land Constanţa SRL. Ambele documente se referă la construirea imobilelor de locuinţe colective D+P+3e, pe strada Milano.

Autorizaţia de construire nr. 1614 are ca obiect „Construire imobile locuinţe colective D+P+3e, etapa I – construire imobil B3 – 27 de apartamente, 68 de locuri de parcare, din care zece locuri la demisol, 58 de locuri la sol, din care 16 locuri acoperite cu pergolă“, iar Autorizaţia de construire nr. 1615 – „Construire imobile locuinţe colective D+P+3e etapa II – imobil B4 – 27 de apartamente, 68 de locuri de parcare, din care zece locuri la demisol, 58 de locuri la sol, din care 16 locuri acoperite de pergolă“. Cele două autorizaţii de construire sunt valabile câte 12 luni. Adresa investiţiei este în municipiul Constanţa, strada Milano (DE 366, DE 292) nr. 23.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa a anunţat publicul interesat asupra depunerii de către SC Maurer Imobiliare Land Constanţa SRL a raportului de mediu privind „Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de strada Milano, DE 276, strada Alexandria şi DE 599“. În acest sens, va avea loc o dezbatere publică pe data de 11.12.2017, ora 16.00, la adresa bulevardul I.C. Brătianu nr. 131, et. 1 (vizavi de Rompetrol). PUZ-ul şi raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Constanţa, de pe strada Unirii nr. 23, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 şi 14.00.

Compania a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa memoriul de prezentare a proiectului „Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de strada Milano, strada Napoli, zona Carrefour, strada Alexandria şi strada Madrid“. Obiectivul propus prin prezentul PUZ este amplasat în judeţul Constanţa, între cartierul Tomis Plus şi Centrul Comercial TOM, conform Certificatului de urbanism nr. 674 din 20.03.2017, emis de Primăria Municipiului Constanţa, se mai spune în sursa citată.

Scopul documentaţiei constă în lotizarea parcelelor situate în zona Palazu Mare, între cartierul rezidenţial Tomis Plus şi Centrul Comercial TOM, prin modificarea reglementărilor urbanistice aprobate. Având în vedere prevederile Legii 350/2001, zona se va studia unitar, va avea o suprafaţă de aproximativ 29,10 hectare şi va fi delimitată astfel: la nord-est – DE 276 (strada Napoli), la nord-vest – strada Milano, la sud-est – strada Alexandria şi la sud-vest – DE 599, strada Madrid. Investitorul propune 3.400 de unităţi locative, cuprinse într-o compoziţie arhitecturală cu regimuri diferite de înălţime, ce va îngloba toate funcţiunile conexe. Investiţia va fi realizată exclusiv din fonduri proprii, fără implicarea autorităţii publice locale.

Primăria Municipiului Constanţa a emis Avizul de iniţiere nr. 38905 din 10.04.2017, indicând câteva condiţii de respectat, condiţii ce au fost luate în calcul şi integrate în cuprinsul PUZ-ului prezentat. Terenurile propuse pentru studiu sunt situate în intravilanul municipiului Constanţa, în proximitatea hipermarketului Carrefour şi a cartierului Tomis Plus, cu acces direct din strada Milano, strada Madrid (DE 599), şi a altor drumuri de exploatare ce le delimitează pe cel puţin două laturi. Terenurile, proprietate privată a SC Maurer Imobiliare Land Constanţa SRL, însumează o suprafaţă de 191.686 mp conform actelor şi de 191.611 mp conform măsurătorilor, aşa cum se menţionează şi în fişa actelor de proprietate, a planurilor de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate.