A fost inaugurat primul terminal multimodal din București

Depoul şi Terminalul Multimodal Străuleşti din cadrul proiectului Magistrala 4. Racord 2. Secțiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străuleşti au fost puse în funcţiune.

Scopul construcției primului Terminal Multimodal din București a fost acela de a  îmbunătăți condițiile de mediu prin reducerea poluării și decongestionarea traficului din capitală. Astfel,  autovehiculele ce intră în capitală vor putea utiliza parcarea, pasagerii având acces direct și rapid la transportul public orășenesc (subteran și suprateran) şi interurban pentru destinatiile din afara capitalei. Taxa de parcare este de 1 leu pe oră.

Construcţia Depoului şi Terminalului Multimodal Străuleşti a fost finanţată de la bugetul de stat  și a costat  aproximativ 363 milioane de lei cu TVA, inclusiv amenajările de suprafață.

Terminalul multimodal Străuleşti

Terminalul multimodal are un regim de înălțime P+3 etaje și are în alcătuirea sa un parcaj pentru 660 de autovehicule, sală de așteptare pentru călătorii transportului public orășenesc şi interurban și autogară cu 11 locuri de parcare. Terminalul este dotat cu lifturi de acces în parcajul suprateran precum şi cu acces direct către staţia de metrou Străuleşti prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare mobile şi luminatoare ce oferă lumină naturală.

Depoul Străuleşti

Depoul Străuleşti are o suprafață de  11.000 mp și 13 linii, unde pot fi garate sau reparate în același timp 7 trenuri. În cadrul aceluiași proiect au fost amenajate spaţii verzi adiacente drumurilor de acces dar și un teren de sport.

În cadrul depoului au fost prevăzute spaţiile necesare atelierelor de întreţinere a materialului rulant, dormitoare pentru mecanici cu lumină naturală, precum şi dotările şi echipamentele tehnice necesare (strung, vinciuri, poduri rulante, canale de revizie, staţie de spălare, etc.)

Galeria de legătură cuprinde zona de schimbătoare de cale care fac posibile diverse manevre de acces către fiecare linie a depoului, cum sunt manevrele de intrare şi ieşire de la liniile de parcare, manevra pentru operația de spălare sau manevra pentru operația de strunjire a roților.

Extinderea ariei metropolitane a Municipiului Bucuresti prin intermediul Liniei de metrou Magistrala 4. Racordul 2. Sectiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străulești şi implicit a Terminalului Multimodal va ajuta la fluidizarea transportului de suprafaţă preluat din localităţile învecinate (Mogoşoaia, Buftea), unde se constată o creştere semnificativă a populaţiei.