Podul de la Brăila: se caută teren pentru organizarea de șantier

 

 

Consiliul Local Brăila a aprobat scoaterea la licitaţie publică, cu strigare, a unui teren al municipalităţii de 78.549 mp, situat în Brăila, DN 22B – Km 4^520, NCP 91898 (Şoseaua Dig Brăila-Galaţi), ca urmare a solicitării grupului de firme ASTALDI S.p.A. şi IHI Infrastructure Systems CO. LTD, astfel încât să organizeze acolo un şantier pentru podul ce se va construi peste Dunăre, scrie Obiectiv de Brăila.. După cum a explicat edilul-şef Marian Dragomir, licitaţia ar putea avea loc în luna ianuarie 2019. Primarul a precizat că fiind vorba despre societăţi private, municipalitatea nu a putut oferi prin atribuire directă terenul, astfel că se va organiza o licitaţie publică, la care orice firmă interesată poate să participe, conform prevederilor legale.

“Cei de la ASTALDI au solicitat un teren pentru organizarea de şantier. Acolo vor să îşi facă staţia de betoane, staţia de ciment, birouri administrative, să îşi parcheze parcul auto, utilajele, să îşi aducă anumite componente pentru pod şi aşa mai departe. Noi am analizat iniţial varianta prin care să dăm terenul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi apoi CNAIR să îl transmită către Asocierea Astaldi-IHI, dar nu se poate o astfel de variantă. Cele două fac într-adevăr un proiect de importanţă naţională, dar ele sunt nişte societăţi comerciale care au participat la o licitaţie şi au profit. Iar punerea la dispoziţie a unui teren gratuit se constituie ajutor de stat şi intră în zona infringement. Dacă facem socoteala, preţul de pornire al licitaţiei nu este unul foarte mare, ci este similar cu al altor terenuri din zona respectivă”, a declarat Dragomir.

Concret, membrii CLM Brăila au aprobat scoaterea la licitaţie a terenului pe o perioadă de 5 ani. De asemenea, s-a aprobat preţul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei şi o garanţie de participare de 100.000 lei. Preţul de pornire al licitaţiei a fost stabilit la 2,71 lei/mp/an (cu precizarea că preţul superficiei se actualizează anual în funcţie de cursul leu/euro).

După cum a explicat primarul, pe spaţiul respectiv în prezent nu se mai întâmplă nimic. Potrivit raportului proiectului de hotărâre, acest teren vizat de Asocierea ASTALDI-IHI are următoarele vecinătăţi: la nord SC Azorom SRL, la Est – DN 22B, la Sud – o proprietate privată şi la Vest un alt teren al Primăriei.

Durata contractului va putea fi prelungită prin act adiţional, la cererea superficiarului, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, în condiţiile unei notificări scrise, transmise Municipiului Brăila de către superficiar cu minimum 3 luni înainte de expirarea Contractului şi cu aprobarea Consiliului Local Municipal.

Potrivit caietului de sarcini, câştigătorul licitaţiei pentru teren se obligă să: realizeze un studiu geotehnic; să sistematizeze terenul şi să construiască toate căile de acces necesare, precum şi a racordurilor şi instalaţiilor aferente obiectivului; să desfiinţeze, pe cheltuială proprie, toate lucrările existente pe teren; să amplaseze construcţiile şi să se asigure că funcţionarea ulterioară a acestora se va face potrivit legislaţiei în vigoare privind protecţia factorilor de mediu (nu trebuie să se desfăşoare în zonă activităţi susceptibile de a polua aerul, apa şi solul, decât cu acordul expres al instituţiilor abilitate, fără a perturba locuinţele din zonă); să împrejmuiască terenul şi să asigure accesul, la pachet cu răspunderea de starea tehnică şi securitatea împrejurimilor astfel încât să fie preîntâmpinat orice acces neautorizat; să ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi să obţină aviz de la ISU Brăila; să conecteze amplasamentul, pe propria cheltuială, la utilităţi şi să doteze cu dispozitive de protecţie; să încheie un contract de ridicare a deşeurilor cu operatorul de salubritate din zonă; să depună în 12 luni de la semnarea contractului a tuturor avizelor, acordurilor şi documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire; să finalizeze lucrările de execuţie (în funcţie de obiectivul economic ce urmează a fi realizat) în 24 de luni de la obţinerea autorizaţiei de construire; nu în ultimul rând, trebuie să respecte Planul Urbanistic General aprobat de CLM Brăila.