S-a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lotului de autostradă dintre Biharia și Borș

CNAIR SA a semnat contractul pentru proiectarea și execuția Lotului 3 aferent Secțiunii 3C din Autostrada Brașov – Târgu. Mureș – Cluj – Oradea în regim de FIDIC GALBEN.

Lotul 3 (5,35 km), reprezentând subsecțiunea 3C3 se întinde între localitățile Biharia și Borș (km 59+100 – km 64+450) și se desfășoară într-o zonă de câmpie, ce se înscrie între localitățile Biharia, Satu Nou și granița Româno – Maghiară, intersectând la nord de localitatea Biharia drumul național DN 19 (Oradea – Satu Mare), la km 59+614.

La km 59+875 este prevăzut un nod rutier, respectiv nodul Biharia, cu 5 bretele și 3 pasaje. În apropierea acestui nod rutier se află calea ferată CF 402 Oradea – Satu Mare, pe care o intersectează la km 60+066. Traseul aferent lotului 3 se termină la granița Româno – Ungară, la km 64+450.

            Specificații tehnice:

 

                        Noduri rutiere: km 59+875 – nodul Biharia

                                                                       

                        Principalele Poduri și Pasaje:

  1. Pasaj pe autostradă peste DN 19 la km 59+614,85 – deschidere: 21 m
  2. Pasaj pe bretea peste DN 19 la km 59+615 – în afara autostrăzii –                                                 deschidere: 21 m
  3. Pasaj pe autostradă km 59+877 – 3 deschideri: 15+21+15 m
  4. Pasaj pe autostradă peste CF Ia km 60+067 -3 deschideri: 21+21+21m
  5. Pasaj pe drum de exploatare peste autostradă la km 63+-246 – 4                                                    deschideri: 15+21+21+15 m

                       

Operatorul economic care va realiza proiectarea și execuția Lotului 3 este ASOCIEREA TRAMECO SA – VAHOSTAV SK AS – DRUMURI BIHOR SA – DRUM ASFALT SRL – EAST WATER DRILLINGS SRL. Valoarea contractului este de 134.221.397,72 LEI fără TVA, echivalentul a 28,5 milioane Euro fără TVA, având un cost/ km de 5,3 milioane euro fără TVA.

Sursa de finanțare: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE.

În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestui contract este de 19 luni, din care 4 luni pentru activitatea de proiectare și 15 luni pentru execuția lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor ofertată de Asocierea declarată câștigătoare este de 10 ani.