AYMY Agricultural ridică mai multe locuințe lângă Constanța

Compania AYMY Agricultural SRL, controlată de cetățeni israelieni, a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa un memoriu de prezentare pentru elaborarea avizului de mediu necesar proiectului „Plan Urbanistic Zonal Lotizare pentru locuinţe – parcela A382/35, comuna Cumpăna, satul Cumpăna”, scrie Ziarul de Constanța

Se solicită elaborarea unui PUZ pentru un teren situat în intravilanul localităţii Cumpăna, în vederea stabilirii condiţiilor urbanistice pentru lotizarea unui teren cu suprafaţa de 77.400 mp pentru locuinţe individuale P+1÷P+2. Terenul studiat se află în curs de extindere a funcţiunii de locuit şi este înregistrat cu nr. cadastral 101169, la categoria arabil. Terenul de studiu al PUZ are o suprafaţă de 10 ha şi are ca obiect terenul din parcela A382/35, situat în partea de nord a străzii Strajei, cu suprafaţa de 77.400 mp.

Prin PUG, această zonă se propune la dezvoltare cu funcţiune preponderent de locuire. În zonele învecinate există construcţii cu funcţiunea de locuire, atât în partea de est, cât şi în partea de sud. În terenul studiat nu există nicio construcţie. În terenurile din apropierea zonei de studiu al PUZ se află locuinţe parter, P+1 şi blocuri P+4 – ANL.

SC AYMY Agricultural SRL a luat fiinţă în anul 2006, cu sediul social în municipiul Bucureşti. Capitalul social al firmei  Asociaţi în firmă sunt Vaknin Eli, Amsalem Izahak, Tenenbaum Yoav şi Michael Bar Levav, toţi de cetăţenie israeliană.