Propunerile ARACO de modificare a celebrei OUG 114/2018

ARACO, asociația înființată în 1990 și reprezentând interesele societăților de construcții, salută prevederile aferente sectorului de construcții din Ordonanța de Urgență 114/2018  însă apreciază că absolut necesară analiza unor observații și promovarea urgentă a unor propuneri de amendare a actului normativ menționat. În acest sens, ARACO, asociație condusă de Laurențiu Plosceanu, a transmis săptămana trecută către Guvern și către comisiile de specialitate din Senat și Camera Deputaților mai multe propuneri.

  1. Eliminarea discriminării introduse de pragul precizat în OUG 114/2018 în sensul în care obligația de majorare a salariilor se aplică tuturor societăților de construcții/materiale de construcții aferente codurilor CAEN precizate în timp ce de facilitați pot beneficia doar cele care îndeplinesc condiția pragului de 80%. Această prevedere este de natură să afecteze și elemente de concurențialitate din sector.

Pe cale de consecință, ARACO solicită eliminarea pragului de 80% prevăzut în cadnrul  Art.66 pct.5 lit.b).

  1. Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 ține de legislația terțiară. ARACO spune că este necesar să se precizeze în OUG 114/2018 că beneficiarii de lucrări ( atât publici cât și privați) trebuie să preia prin adiționale la contractele în derulare actualizările de prețuri la manoperă. Dacă nu se întâmplă așa, societățile de construcții obligate să majoreze manoperă cu 01.01.2019 vor fi afectate sever din punct de vedere financiar iar efectele aplicării ordonanței se pot întoarce împotriva lor prin efecte negative pe termen scurt și mediu.
  2. Este imperativă adoptarea în cadrul Bugetului de Stat pe 2019 a unor prevederi prin care să fie asigurate resursele financiare necesare acoperirii diferențelor de prețuri la manoperă în cazul contractelor aflate în derulare. 
  3. Actualizarea de prețuri trebuie să țină cont de efectele aplicării OUG 114/2018, atât la manoperă directă cât și la cea indirectă, inclusiv deservenții de utilaje și transport, la care se adaugă efectul creșterii manoperei în prețul materialelor de construcții.
  4. Gama de coduri CAEN precizate în OUG 114/2018 trebuie completată cel puțîn cu o serie de coduri care lipsesc (stații de asfalt, diverși producători de materiale, laboratoare care lucrează pentu construcții etc), respectiv:

2351 Fabricarea cimentului

2352 Fabricarea vărului și ipsosului

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

7120 Activități de testări și analize tehnice (pentru laboratoare care activează pentru sectorul construcțiilor)

  1. Completarea Art.66 din OUG 114/2018 cu următorul paragraf: Pentru veniturile ce depășesc 30.000 lei lunar, calculul scutirilor se face luând în calcul pragul de 30.000 de lei, urmând că doar sumelor ce depașesc acest prag să nu li se aplice scutirile prevăzute la pct. 5.

Un alt efect negativ al aplicării OUG 114/2018 este legat de reducerea sau anularea unor programe de investiții anunțate deja de beneficiari din zona energetică (Hidroelectrica), mediul bancar sau sistemul de comunicații.

Măsurile promovate prin OUG 114/2018 nu își vor putea atinge scopul dacă nu va există o relansare în acest an a investițiilor publice, inclusiv din fondurile europene.

În acest sens, ARACO solicită  în regim de urgentă relansarea și monitorizarea dinamică a investițiilor publice, astfel încât previziunile din Bugetul de stat pentru anul în curs să fie confirmate în realitatea economică a sectorului de construcții din România.