Împrumut de la BIRD pentru demararea construcției Cartierului Justiției

În ultima ședință de Guvern, Cabinetul Dăncilă a aprobat memorandumul Ministerului Finanțelor Publice pentru negocierea și semnarea avansului de 2,5 milioane USD -acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru sprijinirea activităților preliminare realizării Proiectului de dezvoltare Cartierul pentru justiție. De asemenea, a fost aprobată și împuterniciriea ministrului finanțelor publice de semnare a Scrisorii de înțelegere.

Cartierul pentru justiție va avea în vedere gruparea spațiilor destinate instanțelor de judecată, precum și a parchetelor de pe lângă acestea, cu sediul în București (săli de judecată, arhive, birouri pentru judecători și procurori, grefieri, personal contractual și auxiliar, spații tehnice etc), precum și a altor instituții din sistemul judiciar. Se au în vedere instanțele de judecată care funcționează în spații închiriate sau care ar necesită sume foarte mari pentru aducerea la standarde normale de funcționare. În funcție de spațiul disponibil, pot fi avute în vedere și alte obiective de interes public aferente sistemului judiciar, în cadrul proiectului de reabilitare urbană. Acesta reprezintă un obiectiv major de investiții care va crea condițiile optime pentru desfășurarea activității mai multor instituții din cadrul sistemului judiciar. Astfel, în București sunt în prezent localizate următoarele instituții:

   • Ministerul Justiției;
   • Înalta Curte de Casație și Justiție;
   • Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri,
   • Curtea de Apel București, Tribunalul București și Judecătoriile de sector,
   • Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Parchetele de pe lângă Tribunalul București,

Amplasamentul luat în considerare pentru realizarea Cartierului pentru justiție este situat în Municipiul București, sectorul 3, zona B-dului Unirii.

Avansul finanțează activități precum: executarea investigațiilor geotehnice avansate ale amplasamentului Cartierului pentru Justiție; stabilirea coridorului de expropriere; planificarea și proiectarea în detaliu; managementul Proiectului. Acesta este un instrument financiar mult simplificat din punctul de vedere al procedurii BIRD.

Ținându-se cont de faptul că este o facilitate de pregătire a unui proiect de amploare, BIRD acordă posibilitatea aprobării acestui tip de împrumut într-o perioadă scurtă de timp, contractarea realizându-se printr-o Scrisoare de înțelegere privind avansul ce va fi aprobată printr-un act normativ cu putere juridică de lege.