Primul pas pentru realizarea Pasajului Denivelat Superior de la Drajna

În ziua de  23 mai 2019, la Slobozia, în prezența Ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, a directorului general al CNAIR, Narcis Neagă, a unor parlamentari, a reprezentanților Prefecturii Județului Ialomița și a autoritaților județene și locale,  Directorul General Regional al  Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, Marin Dima, a semnat în calitate de beneficiar contractul care are că obiect „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Pasajul Denivelat Superior pe DN 21, km 105+500, la Drajna”. Prețul contractului este de 431.977,75 RON fără TVA, iar prestatorul serviciilor este Search Corporation S.R.L.

Acest contract de servicii vizează totodată pregătirea documentației de atribuire pentru execuția lucrărilor, asigurarea asistenței pentru susținerea aplicației de finanțare și asigurarea asistenței pe durata desfășurării procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrărilor, în conformitate cu caietul de sarcini și cu respectarea legislației în vigoare.