S-au reaprobat indicatorii tehnico-economici ai unei porțiuni din Centura Bucureștiului

Guvernul României a reaprobarat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1-DN7 si DN2-A2”. Conform Notei de fundemantare, datele tehnice ale investiției sunt următoarele:

 

Pentru sectorul A1- DN7 principalele revizuiri ale soluțiilor tehnice față de studiul de fezabilitate aprobat prin HG nr. 414/2010 – Anexa 2, constau în:
 reconfigurarea intersecției la nivel tip “T” la DJ 601A prin introducerea amenajării giratorii;

 introducerea unei amenajări giratorii la km 63+400 datorită dezafectării liniei CF;
 pentru evitarea demolării de cladiri și a exproprierilor suplimentare, pe sectorul de drum cuprins între km 58+120-km 58+380 a fost necesară modificarea axului drumului proiectat spre dreapta și execuția unei protecții din elemente prefabricate tip « C2 » pe zona canalului Dragomirești-Chitila;
 datorită oblicității ridicate față de traseul existent al centurii București pentru realizarea pasajului de la km 57+740, cu condiția de a nu se închide circulația rutieră pe acest sector de drum, a devenit necesară realizarea unui zid de sprijin pe o lungime de 40 m;
 structurile sunt dimensionate la Eurocod față de încărcări clasa E din SF 2010;
 numarul podurilor s-a redus, de la 3 buc. la 2 buc. datorită dezafectării unui canal;
 numarul pasajelor s-a redus de la 5 buc. la 4 buc. datorită dezafectării liniei CF Chitila-Chiajna;
 în profil transversal a fost prevazută extinderea fâșiei pentru amplasarea parapetelui median;
 adapatarea tipului de parapeți la Normativul AND 593/2012 față de AND 591/2005.

LUCRĂRI PROIECTATE

Traseul în plan:

Traseul în plan al centurii extinse urmărește traseul centurii existente, conform SF 2010, exceptând zona km 58+120-km 58+380, unde pentru evitarea exproprierilor și demolarea caselor aflate în aproprierea drumului, se modifică/translatează axul drumului proiectat și a elementelor curbei de la km 58+120. Modificarea acestor elemente conduc la translatarea axului proiectat la dreapta (km 58+120 – km 58+514) spre canalul Dragomirești-Chitila.
Protecția canalului Dragomirești-Chitila va fi alcatuită din elemente prefabricate tip „C2” pe o lungime de 394 m (km 58+120 – km 58+514 dreapta).

Largirea centurii se realizeaza pe partea stanga, excepție este zona de la km 58+100 (zona pasaj peste CF București – Craiova) unde traseul s-a abătut de la axul existent și lărgirea s-a facuta în partea dreaptă a centurii existente.
Pe zonele de dublare a pasajelor s-au geometrizat două axe (una pe pasajul existent și cealaltă pe pasajul proiectat), realizându-se astfel devierea căilor de comunicație pe cele două lucrări de artă. Zona mediana se realizează pe amplasamentul actual al acostamentului de pe partea stângă. Separaţia sensurilor de circulaţie se va realiza cu parapet prefabricat din beton de tip New Jersey, pe care se vor monta elemente antiorbire.

Pentru realizarea lărgirii la patru benzi a centurii rutiere pe zona paralelismului cu apeductul Arcuda V s-a ales soluția de decalare a sensurilor de circulație, astfel încât apeductul să rămâna în zona mediană, distanța de la generatoarea apeductului la partea carosabilă proiectată sa fie de minim 6 m.

 

Amenajarea intersectiilor:

1. Intersecție în „T” între breteua pasajului A1 (sensul spre București) și centura municipiului București la km 55+625
Situația existentă: Intersecția cu bretelele nodului autostrăzii BucureștiPitești se desfășoară printr-o singură deschidere a pasajului autostrăzii București-Pitești, fiind alcatuită din pene pentru viraj dreapta și bandă virare stânga.

Soluția proiectată: Intersecția se va menține pe situația existentă făra a afecta partea carosabilă din zona intersecției. Amenajarea intersecției constă în realizarea marcajului rutier longitudinal și transversal pe suprafața părții carosabile, amplasare indicatoare pentru a permite orientarea și dirijarea traficului auto.

2. Intersecție în „T” între breteaua pasajului A1 (sensul spre Pitești) și centura municipiului București la km 55+700
Situația existentă: Intersecția cu bretelele nodului autostrăzii BucureștiPitești se desfasoară printr-o singură deschidere a pasajului autostrăzii București-Pitești, fiind alcatuită din pene pentru viraj dreapta și bandă virare stanga.
Soluția proiectată: Intersecția se menține pe situația existentă cu amenajarea celor 2 benzi existente, la care se vor racorda și amenaja noile benzi de circulatie prevăzute în cadrul acestui proiect.

Pe centura municipiului București se va realiza o bandă pentru virajul la dreapta (decelerare) spre breteaua pasajului A1. Este prevazută o insula separatoare pe centura municipiului București, denivelată fata de carosabil cu 10 cm din borduri de beton 20×25 cm ce conține și marcajul marginal al benzilor de circulație pe care le separă și ajută la ghidarea și încadrarea vehiculelor pe o traiectorie optimă. În zona intersecției s-a amenajat o bandă de stocaj pentru virajul la stânga spre breteaua pasajului A1, ce se va realiza din marcaj rutier și insule separatoare. Pentru autovehiculele care folosesc breteaua Pitești și virează la dreapta pentru breteaua București, fără să intre pe centura București pot alege să circule pe breteaua special amenajată din zona pasajului, care are lațimea de 5,50 m și este amplasată în prima
deschidere a pasajului rutier al autostrăzii A1. Circulația rutieră pe breteaua pasajului spre centura municipiului București se va efectua pe ambele relații, stânga și drepta prin amplasarea noilor indicatoare și marcaje rutiere. Razele de racordare ale intersecției vor fi cuprinse între 15,00 m si 25,00 m.

Numărul benzilor de circulatie și lățimea acestora în intersecție:
– Centura municipiului Bucuresti, se prezintă astfel:
 2 benzi de circulație (4×3,50 m) – pe direcția principală;
 1 bandă de stocare pentru virajul la stânga (1×3,50 m);
 1 bandă de circulație (1×3,50 m) folosită pentru virajul la dreapta a vehiculelor care vin pe breteaua Pitești și folosesc
breteaua București;
 1 banda de decelerare (1×3,50 m ).
– Breteaua pasaj A1 se prezintă astfel: 1 bandă de circulație (3,50 m) la intrare din DN CB; 1 bandă de circulatie (3,50 m) la iesirea către DNCB.

3. Intersecție în „T” între drumul spre „Carrefour și Mobexpert” cu centura Municipiului București la km 55+890
Situația existentă: Intersecția cu drumul spre Mobexpert și Carrefour are pene pentru virajul de dreapta.
Soluția proiectată: În intersecția actuală km 55+890 s-a realizat accesul spre Mobexpert și Carrefour doar cu relație de dreapta. Datorită faptului că riveranii centurii rutiere nu vor avea posibilitatea executării virajului de stanga s-au asigurat puncte de intoarcere prin intersecțiile de la km 56+180 și intersecția giratorie de la km 57+580. Razele de
racordare ale intersecției sunt de 12,00 m.

Numărul benzilor de circulație și latimea acestora în intersecție:
– Centura municipiului București se prezintă astfel: 4 benzi de circulație (4×3,50 m);
– Drumul spre Carrefour și Mobexpert se prezintă astfel: 2 benzi de circulație (2×3,00 m).

4. Intersecție în „T” între drumul spre „Carrefour” și centura municipiului București la km 56+180 – stânga, folosit și ca „punct de întoarcere”
Situația existentă: Intersecția cu drumul spre Carrefour are pene pentru virajul de dreapta.
Soluția proiectată: Pe centura municipiului București în zona intersecției se vor realiza: un “punct de întoarcere” și racordarea drumului existent cu acesta. Circulația rutieră se desfășoară în jurul insulei centrale (formă ovală), ceea ce permite virajul dreapta și stânga către complexul comercial “Carrefour”. S-au prevăzut insule separatoare pe zona mediană, denivelate față de partea carosabilă cu 10 cm din borduri de beton 20×25 cm ce conțin marcajul marginal al
benzilor de circulație pe care le separă, ce ajută la ghidarea și încadrarea vehiculelor pe o traiectorie optimă. Razele de racordare ale intersecției vor fi de 12,00 m.

Numărul benzilor de circulație și lățimea acestora în intersecție:
– Centura municipiului Bucuresti se prezintă astfel:
 4 benzi de circulație (4×3,50 m fiecare bandă) ;
 2 benzi pentru virajul la stânga în jurul insulei centrale (2×5,50m );
– Drumul spre “Carrefour” se prezintă astfel: 1 bandă de circulație (2×3,50 m) la intrare în intersecție, respectiv 1 bandă de circulație (1×3,50 m ) la ieșire din intersecție.

5. „Punctul de întoarcere” km 57+580 format dintr-un sens giratoriu;
Situația existentă: Nu există.
Soluția proiectată: S-a prevazut un sens giratoriu cu raza insuleicentrale Rc=15 m și lațimea căii inelare Lc=11m (2×5,50 m). Calea de intrare și ieșire din girație pe centura municipiului București se realizează pe câte doua benzi de circulație (5,00 m și 4,50 m). Calea deintrare este se parată de cea de ieșire pe fiecare ramură printr-o insulă separatoare denivelată față de partea carosabilă cu 10 cm din borduri de beton 20×25 cm. Insula de separare a fluxurilor de circulație are o lungime de 35 m și o pană de racordare de 15 m. La intrare în girație lațimea benzilor de circulație este de 4,50 m, respectiv la ieșire dingira ție lățimea fiind de 5,00 m. Raza de racordare la intrarea și iesirea în/din girație este de 15,00 m.

6. Intersecție în „T” km 57+880 intre DJ 601A (spre Chiajna) și centura municipiului București
Situația existentă: Intersecția are o amenajare care constă în: pană decelerare de virare la dreapta, bandă de accelerare paralelă cu centura, bandă de virare la stânga, cu insule din marcaj.
Soluția proiectată: Amenajarea acesteia constă în: banda de decelerare pentru virajul la dreapta cu lungimea de 70 m și pană de racordare de 35m. Circulația rutieră pe DJ 601A din direcția Chiajna se va efectua pe relația exclusiv de dreapta, datorită faptului că în zona intersecției s-a amenajat o insulă separatoare ce permite numai virajul la dreapta.

Drumul lateral situat la km 57+850 pe partea stângă va fi amenajat tot cu relația de dreapta prin introducerea insulei separatoare și a parapetului de beton montat pe zona mediană a DN CB. Aceste insule separatoare, sunt denivelate față de partea carosabila cu 10 cm din borduri de beton 20x25cm, conțin marcajul marginal al benzilor de circulație pe care le separă și ajută la ghidarea și încadrarea vehiculelor pe o traiectorie optimă. Intersecția este limitat amenajată deoarece ține cont de existența pasajului peste calea ferată care are deja 4 benzi de circulație (două pasaje juxtapuse, din care unul vechi care are clasa de încarcare I) asupra căruia nu se poate interveni. Razele de racordare ale
intersecției vor fi cuprinse între 15 m și 100 m.

Numărul benzilor de circulație și lățimea acestora în intersecție:
– Centura municipiului București se prezintă astfel:
 4 benzi de circulație (4×3,50 m) – pe direcția principală;
 1 bandă de decelerare (1×3,50 m );
– DJ 601A (strada Eroului) este formată din 2 benzi de circulație (2×3,50 m).
– Drumul lateral km 57+850 stânga este format din 2 benzi de circulație (2×3,50 m).

7. Intersecție giratorie cu 3 ramuri km 58+120 între DJ 601A (spre Dragomirești) și centura municipiului București
Situația existentă: Amenajarea intersecției constă în: pana decelerare de virare la dreapta, bandă de accelerare paralelă cu centura, bandă de virare la stânga cu insule din marcaj.
Soluția proiectată: Față de studiul de fezabilitate anterior, pentru evitarea exproprierilor și demolarea caselor în zona km 58+120- km 58+380 aflate în aproprierea drumului a fost necesară modificarea axului drumului proiectat și schimbarea elementelor curbei de la km 58+120. Modificarea acestor elemente duce la  axului proiectat la dreapta (km 58+120 – km 58+380) spre canalul Dragomiresti-Chitila. S-a modificat tronsonul de drum de la km
58+020 la km 58+620:
 s-a deviat axul proiectat inițial cu valori cuprinse între 2,00 m3,60 m spre stânga între km 58+160- km 58+380 axul nou proiectat asigurând platforma drumului în limiteleexproprierilor;
 s-a ridicat linia roșie cu maxim 50 cm între km 58+340 – km 58+500.

Datorită devierii axului este necesară protecția canalului Dragomirești-Chitila, care va fi alcătuită din două elemente
prefabricate tip „C2”, așezate juxtapus, între km 58+126 – km 58+284 și km 58+294 – km 58+514 pe partea dreaptă. Realizarea acestor casete se va face pe amplasamentul canalului existent, pe o fundație de beton C25/30 de 5,80 m lațime și 1,00 m grosime. Se va menține panta în profil longitudinal a canalului trapezoidal existent. Canalul existent are
o secțiune trapezoidală deschisă, protejată cu beton care se menține. La km 58+290 dreapta este un stavilar, din care se ramifică un canal secundar ce descarcă în râul Dâmbovița. Configurația acestei zone prin realizarea lucrărilor de construcție nu va fi modificată. În zona stavilarului km 58+290 pe partea dreaptă, corpul drumului va fi susținut de un zid de beton ce va fi executat monolit, lângă stavilar, sigurându-se menținerea și funcționalitatea stavilarului existent.

Canalul trapezoidal se va transforma între kilometrii sus menționați în canal dublu casetat și va respecta cotele talvegului existent. Se va executa un zid de spijin pentru racordarea cu podețul existent de la km 58+126, un zid de sprijin pentru protecția stavilarului existent între km 58+283-km 58+295 și două cămine de vizitare monolite la km 58+128 si km 58+421.

Amenajarea intersecției constă în amenajarea unui sens giratoriu cu raza insulei centrale Rc=15 m și lățimea căii inelare Lc=11 m. (2×5,50m). Calea de intrare și ieșire din giratie pe centura municipiului București se realizează pe câte două benzi de circulație (5,00 m si 4,50m). Calea de intrare este separată de cea de ieșire pe fiecare ramură printr-o insula separatoare denivelată față de carosabil cu 10cm din orduri de beton 20x25cm. La intrare în girație lațimea benzilor de
8. Intersecție în „T” km 61+280 între Strada Panduri (spre Rudeni) și centura municipiului București.

Situația existență: Intersecția nu este amenajată, acest drum fiind racordat direct la centura municipiului București.
Soluția proiectată: Circulația rutieră pe strada Panduri se va efectua numai pentru relația de dreapta, datorită faptului că în zona intersecției s-a amenajat o insula separatoare ce permite numai virajul la dreapta și a parapetelui de beton montat în zona mediană. Insula separatoare este denivelată față de partea carosabilă cu 10cm din borduri de beton
20x25cm ce conțin marcajul marginal al benzilor de circulație pe care le separă, ce ajută la ghidarea și încadrarea vehiculelor pe o traiectorie optimă. Datorită spațiului limitat (pe dreapta apeductul V Arcuda iar pe partea stângă locuințe) nu se poate încadra și banda de decelerare pentru virajul la dreapta spre localitatea Rudeni. Razele de racordare ale intersecției vor fi cuprinse între 12 m și 25 m.

Numărul benzilor de circulație și lațimea acestora în intersecție:
– Centura municipiului București, se prezintă astfel:
 4 benzi de circulație (4×3,50 m+1×3,75 m) – pe direcția principală;
 1 pana de intrare în flux (1×3,50 m) în lungime de 30 m.
– Strada Panduri și drumul lateral este alcatuit din 2 benzi de circulație (2×3,00 m).

9. Intersecție giratorie cu 4 ramuri km 61+440 între Strada Rudeni (spre Chitila) și centura municipiului București
Situația existentă: Intersecția nu are nici o amenajare, acest drum fiind racordat direct la centura București.
Soluția proiectată: Amenajarea intersecției constă în amenajarea unui sens giratoriu cu raza insulei centrale Rc=12,50 m și lațimea căii inelare Lc=11,00m. (2×5,50m). Calea de intrare și ieșirea din girație pe centura municipiului București se va realiza pe câte două benzi decircula ție (5,00 m si 4,50 m). Calea de intrare este separată de cea de ieșire pe fiecare ramură, printr-o insulă separatoare denivelată față de carosabil cu 10cm din borduri de beton 20x25cm.

Cele 4 ramuri ale intersecției giratorii sunt:
 primele 2 ramuri (Nord – Sud) sunt pe DN CB cu câte 2 benzi de circulație pe sens;
 a 3-a ramură (Nord) este DE 93 cu câte o singură bandă de circulație pe sens;
 a 4-a ramură (Vest) este strada Măcesului cu câte o singură bandă de circulatie pe sens.

În zona intersecției giratorii s-a prevazut un drum colector cu sens unic cu lățime de 5,00m, destinat riveranilor. La intrarea în girație lațimea benzilor de circulație este de 4,50m, respectiv la ieșirea din girație lățimea este de 5,00m.
Raza de racordare la intrarea in girație este de minim 12,00 m iar la ieșire este de 25,00 m.

10. Intersecție în „T” km 61+640 între Strada Macului (ce face legatura cu Drumul Rudeni-Chitila) și centura municipiului București
Situația existentă: Intersecția nu este amenajată, acest drum fiind racordat direct la centura municipiului București.
Soluția proiectată: Circulația rutieră pe strada Macului se va efectua numai pentru relația de dreapta. Amenajarea acesteia constă în realizarea unei insule separatoare, denivelate fata de carosabil cu 15cm din borduri de beton 20x25cm. Intersecția va fi amenajată cu banda de decelerare pe o lungime de 70,00 m și pană de racordare de 35,00 m,
respectiv o pana de accelerare de 45,00 m. Razele de racordare ale intersecției vor fi cuprinse între 13,00m – 26,00m.

Numărul benzilor de circulație și lățimea acestora în intersecție:
– Centura municipiului București este alcatuită din:
 4 benzi de circulație (4×3,50 m) – pe direcția principală;
 1 bandă de decelerare (1×3,50m).
– Strada Macului este alcatuită din 2 benzi de circulație (2×3,00m).

11. Intersecție giratorie cu 3 ramuri km 63+400 între Strada Cartierului, Drumul Rudeni-Chiajna și centura municipiului București Situația existentă: Intersecția nu este amenajată, acest drum fiind racordat direct la centura municipiului București.
Soluția proiectată: În cadrul studiului de fezabilitate la km 63+390 traseul drumului intersecta la nivel calea ferata colectoare ChitilaChiajna, prevazându-se un pasaj care subtraversează calea ferată.

Având în vedere avizul eliberat de C.N.C.F. C.F.R. – S.A. (Direcția Linii) cu privire la dezafectarea liniei de cale ferata, s-a renunțat la pasajul rutier și se propune o intersecție giratorie cu 3 ramuri. S-a prevazut o rază a insulei centrale Rc=15 m și o lățime a căii inelare Lc=11 m. Calea de intrare și ieșirea din girație pe centura municipiului București se face pe câte doua benzi de circulație, iar pe celelalte ramuri, accesul și ieșirea din girație se realizează pe câte o singură bandă de circulație. Calea de intrare este separată de cea de ieșire pe fiecare ramură, printr-o insulă separatoare denivelată cu borduri. La intrare în girație lațimea benzilor de circulație este de 4,50 m, respectiv la ieșire din girație lațimea este de 5,00 m. Insula de separare a fluxurilor de circulație are lungimea de 35 m și o pană de racordare din marcaj rutier de 15m. Razele de racordare au valori cuprinse între 12,00 m și 15,00 m. Accesul și ieșirea din girație pe centura municipiului București se face pe câte două benzi de circulație, iar pe celelalte ramuri accesul și ieșirea din girație se face pe câte o singură bandă de circulație.

12. Intersecție cu bretelele de acces către DN7 Situația existentă: Accesul pe bretelele către DN7 se realizează în
condiții de siguranță scăzută.
Soluția proiectată: Datorită situației existente, pentru mărirea siguranței traficului rutier, se vor realiza benzi de accelerare de 40 m lungime și o pana de inserție în fluxul principal de circulație de 25 m lungime pentru accesul din DN7 către DN CB. La ieșirea de pe DN CB către DN7 se va realiza o pana de racordare de 25 m lungime și o bretea de decelerare de 40 m lungime. Lucrările se vor realiza pe primele două deschideri ale pasajului superior peste CF București – Ploiești prin lărgirea tablierului existent.

Toate intersecțiile vor fi iluminate.

Dotări: Parcări și spații de servicii Pe acest tronson a fost proiectat un spațiu de parcare la km 58+480, prevăzut cu 10 locuri de parcare pentru TIR-uri (24 m x 4 m) și 20 ocuri (5 m x 2,5m) pentru autoturisme. Accesul în și din spațiul de
parcare se va realiza prin benzi de decelerare, respectiv de accelerare, astfel încât revenirea vehiculelor în trafic să se facă în condiții de siguranță.

Spațiul de parcare va fi dotat cu: spații parcaje autoturisme; spații parcaje camioane; spații protecție; împrejmuire, toaletă public.
Lucrări de consolidare – ziduri de sprijin din beton
Pentru lărgirea părții carosabile în zona bretelelor pasajului rutier A1 cât și realizarea celor 2 benzi de circulație prin ultima deschidere a pasajului rutier (sensul București-Pitești) se vor realiza ziduri de sprijin din beton cu o înălțime a elevațiilor de 1,50 m-3,50 m. Zidurile desprijin cu înălțimea elevației de 3,50 m se vor realiza sub tablierul pasajului și în zona sferturilor de con. După această zonă, elevația zidurilor va descrește până la 1,50m. La zidurile de sprijin situate pe zona bretelelor pasajului se va realiza un sant de garda din beton C25/30 pentru descărcarea apelor pluviale.

Scurgerea apei din infiltrații se efectuează prin realizarea unui dren din balast în spatele zidului și poziționarea barbacanelor. Lungimile lucrărilor de consolidare în funcție de elevația acestora sunt următoarele: He =1,5m , L= 21 m; He = 2,0m , L = 60 m; He = 2,5m , L =27 m; He = 3,5m , L=57 m.

Pentru realizarea intersecției centurii București cu DJ 601A spre Dragomirești (km 58+120 – stanga) este necesară prevederea unui zid de sprijin din beton tip „L” pentru a limita suprafața exproprierilor.

Înălțimea elevațiilor este între 2,20m -3,50m.
La km 58+126 dreapta canalul trapezoidal deschis Dragomirești – Chitila iese dintr-un podeț dalat existent ce subtraversează centura București. Tot de la acest kilometru va începe și protecția canalului cu casete prefabricate din beton tip “C2”. Pentru a se asigura o continuitate între podețul dalat existent pe sub DNCB si elementele prefabricate “C2” este necesar ca în această zonă de capat să se realizeze un zid de sprijin din beton armat C25/30.

Prin devierea axului către stânga s-a menținut stăvilarul existent de la km 58+290. Nu s-a putut menține stavilarul fără executarea unui zid de sprijin din beton armat de clasa C25/30 pe o lungime de 12,0 m între km 58+283-km 58+295 dreapta, având o înălțime a elevației de 4,70 m.

Zidul se va executa în situ, în două tronsoane de 6,0m. Deoarece marginea părții carosabile ajunge la coronamentul zidului, pe acesta se va monta un parape metalic cu nivel de protecție “H4b”. Zona în care zidul este expus apelor care vor trece prin canalul Dragomirești – Chitila se va proteja cu o hidoizolație aplicată prin trei stropiri successive.
Pentru supraînălțarea zidului existent (L=18,00m) în zona nodului hidrotehnic Dragomirești se vor realiza perforări pentru montarea ancorelor din oțel OB37, d=20, l=2.00m; pentru a se realiza conlucrarea între structura de sprijin existentă și cea nouă. Fixarea acestor ancore se va realiza cu rașină epoxidică. Betonul folosit în elevația zidului de sprijin va avea clasa C20/25.