Transgaz a inaugurat primul obiectiv de investiții de pe traseul BRUA

SNTGN  Transgaz  SA  a  inaugurat Stația de Comprimare Gaze Naturale Jupa, parte din Proiectul BRUA Faza 1, proiect aflat pe lista Proiectelor de Interes Comun ale Uniunii Europene și care se dezvoltă în contextul necesității diversificării surselor de gaze în țările din UE. Evenimentul a avut loc în prezența unor înalți oficiali români și europeni. Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Economiei, domnul Ilie Călin Bodea, a prezentat cu prilejul evenimentului, mesajul Ministrului Economiei, domnul Niculae Bădălău.

Proiectul BRUA are drept obiectiv asigurarea accesului la noi surse de gaze, precum și facilitarea transportului de gaz Caspic către piețele din Europa Centrală și de Est.  Proiectul asigură capacități de transport bidirecțional de 1,5 miliarde metri cubi pe an în/din direcția Bulgaria, și 4,4 miliarde metri cubi pe an în/din direcția Ungaria.

Date despre BRUA și Stația de Comprimare Gaze Jupa

PROIECTUL BRUA-Faza I constă în realizarea următoarelor obiective: conductă Podişor – Recaş 32″ x 63 bar în lungime de 479 km, precum și 3 staţii de comprimare gaze naturale (STC Podișor, STC Bibești şi STC Jupa) fiecare stație fiind echipată cu două agregate de comprimare (unul în funcțiune și unul de rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecţional de gaze. Proiectul asigură capacități de transport bidirecțional de 1,5 miliarde de metri cubi pe an în/din direcția Bulgaria, și 4,4 miliarde de metri cubi pe an în/din direcția Ungaria.

Stația de Comprimare Gaze Jupa este o instalație tehnologică interconectată la următoarele conducte magistrale de gaze: DN 32″ SCG Bibesti – SCG Jupa, DN 32″ SCG Jupa – Ungaria, DN 20″ Vest 1,DN 20″ Vest 2. Scopul SCG Jupa- județul Caraș Severin este comprimarea gazelor din conductele magistrale la care este conectată, în vederea compensării pierderilor de presiune care sunt inerente procesului de transport al gazelor naturale. Stația este bidirecțională; ea poate comprima gaze atât din direcția Bibești către direcția Ungaria, cât și din direcția Ungaria către direcția Bibești.

STC Jupa include două Unități de Comprimare a Gazelor (una în funcțiune și una de rezervă) fabricate de firma SOLAR TURBINES din SUA având o putere de 4,6 MW/buc fiecare și compusă din:

–   Compresor  centrifugal  SOLAR  C40,  care  are  drept  scop  creșterea presiunii gazelor în vederea transportului;

–   Turbina de gaze SOLAR CENTAUR 50, care este motorul de acționare al compresorului centrifugal.

Valoarea contractului de execuție la 31.08.2019 (fără mentenanță) pentru STC Jupa este de 103,56 milioane lei. Valoarea celor 2  unități de comprimare instalate în STC Jupa este de 12,6 milioane Euro.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost transmis în data de 16 aprilie 2018.

Nr mediu de lucrători și specialiști români și americani în santier: 160/ Nr.maxim de lucrători și specialiști români și americani în șantier: 210.

SNTGN  Transgaz  SA  este  operatorul  tehnic  al  Sistemului  Naţional  de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.