Urmărirea comportării în timp a construcțiilor

Participarea la seminarului Controlul de stat privind calitatea in construcții a fost binevenita si așteptata. Dezvoltatori, constructori, Project manageri, diriginți de șantier, experți tehnici și avocați au avut ocazia să discute cu reprezentanții instituției ce asigură controlul de stat în construcții.

Printre multitudinea de teme discutate, subiectul urmărirea comportării in timp a construcțiilor a fost dezbătut chiar de la începutul seminarului. Aspectele problematice, atât de des întâlnite, sunt lipsa in întregime a Cârtii tehnice a construcției, lipsa capitolului D, modalitatea de predare a Cârtii tehnice a construcției către Asociația de proprietari si propuneri de predare pana la crearea asociației, tipul de controale efectuate, etc.

In cadrul acestui val recent de discuții referitor la lucrările de urmărire a comportării in timp a construcțiilor atât in execuție, cat si in exploatare, servicii oferite de peste 25 de ani de către SIXENSE GROUP Romania, exceptând obligațiile legale, este esențial a se retine scopul si beneficiile directe si indirecte, pe termen mediu si lung,  atât pentru dezvoltatori, proprietari, proiectanți cat si pentru proprietarii construcțiilor învecinate aflate in zona de influenta a noilor construcții.  Printre aceste pot fi enumerate : evaluarea ipotezelor de proiectare, minimizarea deteriorării construcțiilor învecinate, furnizarea de avertismente in timp util, anticiparea unor accidente cu pierderi de vieți omenești, reducerea numărului de litigii intre dezvoltatori si proprietarii construcțiilor învecinate, furnizarea informațiilor necesare in vederea remedierii problemelor de construcție apărute, controlul procesului de construcție, reducerea costurilor (proiectantul are o abordare mult mai buna a  incertitudinilor inerente proiectării și funcționării structurilor civile), planificarea ciclului de viată si a mentenanței preventive a unei construcții, etc.

Prin prisma sutelor de proiecte executate de către SIXENSE, cele mai frecvente întrebări primite sunt : am construit atât de mult si n am avut nevoie de monitorizare, de ce as avea nevoie acum ? de ce am nevoie de acest tip de lucrări ? de ce atâtea instrumente ? de ce atâtea clădiri învecinate incluse in programul de monitorizare al clădirilor învecinate ? de ce e importanta comunicarea directa si transparenta intre dezvoltator si societatea care executa aceste lucrări ? de ce e nevoie de o cartografiere clara a defectelor structurale existente ale construcțiilor învecinate înainte de demararea oricărui tip de lucrări pentru construcția noua ? de ce trebuie respectata legislația naționala si standardele internaționale întocmai ? de ce e nevoie de respectarea frecventei de măsurători indicate de către proiectant ? de ce am nevoie de profesioniști in domeniu ? de ce am nevoie de o companie independenta de constructor si de proiectant ?  etc. Răspunsurile sunt multiple.

Procesul de risk management, prezent pe marile proiecte, poate oferi abordări simplificate de evaluare a posibilelor costuri ale consecințelor negative in lipsa implementării unui program de monitorizare structurala si geotehnica. Acesta poate oferi informațiile necesare in luarea unei decizii financiare. In același timp, e de menționat ca bugetul alocat serviciilor de monitorizare structurala si geotehnica pot creste cu o valoare intre 0,5%-1,5% costul dezvoltării unei construcții, însă plus valoarea  adăugată  construcției pe termen mediu si lung este net superioara.

Este esențial sa se înțeleagă, de către toate pârțile implicate, ca amplasarea instrumentelor geotehnice într-o excavație adâncă pentru a monitoriza stabilitatea acesteia nu modifică factorul de siguranță al excavației. Numai prin utilizarea inteligentă a datelor obținute de la instrumentația geotehnică, inginerii pot anticipa mai bine rezultatele potențiale și pot lua măsuri adecvate pentru a modifica evenimentele sau a reduce consecințele.

Utilizarea instrumentației geotehnice si structurale pentru a monitoriza performanțele construcției asigura o îmbunătățire a înțelegerii condițiilor de teren și modul în care riscurile calculate s-au schimbat sau nu.

Inginerul geotehnician câștigă astfel încredere în predicțiile făcute.  Capacitatea inginerilor de a cunoaște performanța reala a construcției în comparație cu o performanță „asumată” le  va oferi clienților lor  încredere și asigurarea că proiectul lor este pe mâini bune.

Un alt aspect, important de reținut, este caracterul si nivelul tehnologic al instrumentării care sunt strict dependente de dimensiunea proiectului, de riscurile identificate si de buget, bineînțeles.

Cu tot respectul fata de profesioniștii de pe piața locala, as vrea sa sugerez mai jos câteva întrebări vitale pentru Client si Proiectant :

 • Care este zona de influenta a construcției noi ?
 • Ce precizie este necesară și la ce intervale sau frecvențe sunt necesare măsurători?
 • Care este rata modificărilor și a mișcărilor prevăzute?
 • Care este durata preconizată a activității de monitorizare?
 • Ce durata trebuie sa aibă perioada de monitorizare de bază înainte de începerea activităților?
 • Există un plan de monitorizare și de atenuare a riscurilor pentru activități în timpul execuției și după?
 • Există un plan de monitorizare pe termen lung care să țină cont de mișcările reziduale?
 • Ce tehnici și echipamente de măsurare vor fi utilizate?
 • Există o cerință absolută sau relativă de monitorizare?
 • Ce software și format de date vor fi utilizate?
 • Ce fel de raport de monitorizare se dorește? Va trebui să fie disponibil într-o baza de date interactiva ?
 • Care sunt pragurile de declanșare?
 • Ce modalitate de raportare este necesara?
 • Care sunt riscurile de monitorizat in exploatare raportate la riscurile identificate in execuție?

Plecând de la întrebările menționate mai sus, precum si altele care pot apărea, compania pe care o conduc, are know-how-ul necesar in a întocmi si implementa lucrări de monitorizare personalizate fiecărui proiect, cu o echipa profesionista si flexibila capabila sa găsească cele mai bune soluții pentru toate pârțile implicate.

„Utilizările legitime ale instrumentării sunt atât de multe și întrebările la care instrumentele și observația pot răspunde, atât de vitale, încât nu ar trebui să riscăm să le discredităm valoarea folosindu-le impropriu sau inutil ”- Ralph Peck (1984)