Peste 180.000 de documente soluționate online de ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a eliberat și a transmis online peste 180.000 de documente, în perioada 16 – 20 martie 2020. Dintreacestea, aproxim ativ 45.000 au fost semnate electronic. În aceeași perioadă, ANCPI a primit  a înregistrat online peste 180.000 de acte, dintre care 32.000 cu semnătură electronică.
Noile funcționalități, care permit soluționarea online a tuturor solicitărilor, au fost implementate în doar câteva zile de ANCPI și au fost realizate în scopul protejării cetățenilor de epidemia de COVID-19.

ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), actualizează și îmbunătățește permanent Sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară e-Terra, cu ajutorul specialiștilor în domeniu. Cele mai recente modificări, realizate într-o perioadă foarte scurtă de timp, cu sprijinul companiei Trencadis, au drept scop prestarea exclusiv online a serviciilor oferite de ANCPI și de oficiile de cadastru și
publicitate imobiliară (OCPI).

Astfel, notarii și persoanele fizice și juridice autorizate pot transmite online versiunile electronice ale actelor notariale sau administrative, ale hotărârilor judecătorești, dar și ale altor documente asociate dosarelor de recepție cadastrală și/sau înscriere în cartea funciară, cu verificarea existenței semnăturii electronice. În primele două zile, ANCPI a înregistrat peste 11.000 de astfel de solicitări.

Totodată, angajații ANCPI și OCPI au acum posibilitatea de a aplica semnătura electronică, cu certificat calificat pe documentele generate de sistem (extrase de carte funciară, extrasul de plan cadastral, încheieri de carte funciară, referate etc.), pentru a garanta autenticitatea acestora în circuitul civil. Săptămâna trecută, ANCPI a eliberat, în acest fel, peste 10.000 de acte zilnic. De asemenea, ANCPI a introdus posibilitatea transmiterii online a ordinelor de plată, care dovedesc achitarea tarifului de către persoanele autorizate, pentru a permite înregistrarea cererilor de la distanță (prin e-mail sau prin poștă).

„Distanțarea socială este o obligație pe care o avem fiecare dintre noi în această perioadă. Totodată, ANCPI, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și Centrul Național de Cartografie au obligația de a presta, în continuare, servicii de calitate atât pentru partenerii noștri – notari, instituții ale statului, persoane fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniu, cât și pentru cetățeni. Am luat toate măsurile necesare creării condițiilor pentru telemuncă, pentru majoritatea angajaților din cadrul OCPI-urilor și am mutat activitatea de la ghișee în online. În acest
moment, gradul de informatizare permite desfășurarea activităților principale în proporție de 100% prin mijloace electronice: acces online pentru notari, persoane fizice și juridice autorizate în domeniul cadastrului și alte grupuri profesionale, transport electronic al documentelor, servicii furnizate integral online, plăți electronice în condiții de securitate”, a precizat Laurențiu Alexandru Blaga, președinte – director general ANCPI.

Sistemul informatic al ANCPI este accesat în fiecare zi de 13.000 de utilizatori. Numărul mediu al cererilor înregistrate zilnic este de aproximativ 30.000, iar cel al documentelor generate, estinate solicitanților de servicii (cetățeni, companii, instituții), este de peste 38.000/zi.