S-a anunțat licitația pentru realizarea conexiunii feroviare cu aeroportul din Brașov

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SA a publicat pe Sistemul electronic de achiziții publice SICAP anunțul de participare nr. CN1019590 “Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii:ˮRealizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav ˮ SRCF Brașov Numar de referinta:UO5.7.B.2.15

Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative şi reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect ˮmaturˮ, care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico – economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea staţiilor de cale ferată. Prestarea serviciilor de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru ˮRealizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav ˮ, conform caietului de sarcini nr. 730/20/23.01.2020

  • Tipul procedurii: Licitație deschisă
  • Valoarea totală estimată: 1.200.000 lei.
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Locul de executare:Pe raza de activitate a SRCF Brasov conform prevederilor din Caietul de sarcini
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – pret: Componenta finaciară pondere 40% iar Componenta tehnică pondere 60%
  • Durata contractului 12 luni
  • Sursa de finantare va fi asigurata din Fonduri proprii CNCF CFR SA
  • Termen limită pentru primirea ofertelor  sau a cererilor de participare:13.04.2020 ora 15:00.