S-a semnat contractul pentru finanțarea SF și a execuției drumului expres Găești-Ploiești

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în calitate de Solicitant, și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit încheierea Contractului de Finanțare nr. 62,  pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Găești-Ploiești” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România și de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între Găești și Ploiești, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

1.realizarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

2. realizarea Proiectului pentru Autorizarea Execuției Lucrărilor de Construire (PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construcție de către Beneficiar (C.N.A.I.R. S.A.);

3. Proiectul Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

4 Pregătirea documentației de atribuire a Contractului/lor de lucrări și a Rapoartelor financiare intermediare pentru asistenta tehnica acordată Beneficiarului în perioada derularii procedurii/lor de licitații pentru lucrări;

5. Întocmirea documentației suport și asistența tehnică acordată Beneficiarului pentru depunerea și aprobarea aplicației de finanțare.

Valoarea totală a  proiectului este de 24.951.790,13 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-17.931.614,08lei, 15% contribuția proprie– 3.164.402,48 lei, restul de3.855.773,57 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 29 luni, respectiv între data  de 01.12.2019 și 30.04.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.