Patru oferte pentru modernizarea centrului de permanență medicală din Zlatna

Patru oferte au fost depuse în cadrul procedurii de achiziţi publică privind modernizare clădirii unde funcţionează centrul de permanenţă medicală din Zlatna. Valoarea totală estimată a contractului este de 8.621.628,69 de lei, fără TVA (peste 1,78 milioane de euro), ce mai mare parte fiind asigurată din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional. Spitalul Orăşenesc Zlatna a fost închis de Ministerul Sănătăţii în anul 2011, alături de mai multe unităţi medicale din ţară, fiind transformat, ulterior, în centru de permanenţă, scrie Adevărul.

 

Până la data de 12 iunie 2020 au fost depuse oferte de către următorii operatori economici: SC Aria Construct SRL Alba Iulia, lider asociat cu SC CCS Engineering SRL; SC Compact Construct SRL Alba Iulia; SC Ardealul Star Construct SRL Alba Iulia şi SC Prin Company Sib SRL Sibiu.

 

„Necesitatea realizării proiectului rezidă din starea degradată în care se află la momentul actual clădirea, în special din punct de vedere al pierderilor de energie înregistrate, acestea traducându-se în cheltuieli ridicate cu asigurarea unui minim de confort necesar. Pornind de la ideea că edificiul obiect al proiectului a fost ridicat în 1731, de la sine înţeleasă slaba calitate a construcţiei si gradul de deteriorare în care se află. De-a lungul timpului clădirea a mai suportat lucrări de reparaţii, dar cu precădere din punct de vedere structural şi nu în ceea ce priveşte reabilitarea termică în vederea efcientizării energetice şi reducerii consumurilor. Costurile legate de reabilitarea termică a clădirii se consideră a fi mai mici comparativ cu costurile impuse de instalarea unei capacităţi suplimentare de energie termică pentru încălzire”, se precizează în caietul de sarcini.

Pe terenul în suprafaţă de 2.944 mp sunt construite cinci clădiri (C1, C2, C3, C4 şi  C5) având următoarele destinaţii: Spital P+1E, clădire propusă pentru lucrările de reabilitare şi modernizare, Pavilion administrative, Anexă (bucătărie, magazie), Atelier şi Garaje. Clădirea spitalului a fost construită în anul 1731, având o suprafaţă totală de 843 mp şi forma literei „L”. Construcţia a avut iniţial un regim de înălţime S+ P + E, însă de-a lungul timpului la nivelul subsolului s-au realizat lucrări de umplutură, astfel că în prezent are un regim de înălţime de P + E. Pereţii sunt realizaţi din zidărie de cărămidă plină şi au grosimi cuprinse între 20 şi 100 de centimetri, iar ca liant s-a folosit un mortar de var.

 

Publicația amintită arată că sunt prezente degradări ale stratului de tencuială atât la nivelul pereţilor interiori cât şi la cei exteriori. În urma unui raport de expertiză întocmit în luna noiembrie 2019 s-au constatat prezenţa unor goluri pentru instalaţii realizate într-un mod necorespunzător şi degradări datorită infiltraţiilor de apă. Lucrările care vor fi efectuate în acdrul contractului vizează aducerea acestei clădiri la standardele anului 2020.