Chinezii vor construi VO a municipiului Zalău

A fost declarat câștigătorul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Proiectare și execuție „Varianta de ocolire a municipiului Zalău între DN 1F km 79+625 – DJ 191C” către ofertantul declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

Ofertantul desemnat cîstigător este ASOCIEREA SYNOHIDRO CORPORATION LIMITED (China) – GOOD PROD S.R.L. (România), cu preţul de 185.538.106,56 Lei fără TVA și un punctaj total de 100 puncte, din care 60 de puncte pentru componenta financiară și 40 de puncte pentru componenta tehnică.

Durata contractului este 6 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de execuție a lucrărilor, iar perioadă de garanție a lucrărilor de 84 de luni.

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru constructia Variantei de ocolire a Municipiului Zalău între DN 1F, km 79+625 şi DJ 191C, în lungime de 5,535 km, care include proiectarea şi execuţia a 5 viaducte şi 2 poduri, precum şi a intersecţiilor giratorii cu DN1F şi cu DJ 191C.

In perioada imediat urmatoare C.N.A.I.R. S.A. va demara procedura de semnare a contractului de achiziție publică.