Clădirea fostei Judecătorii din Turda va fi restaurată

A fost semnat contractul aferent proiectului „Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei judecătorii (P-ța Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca centru de cultură, artă și tradiții”, beneficiar fiind UAT Municipiul Turda.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 88 luni, respectiv între data 26.09.2016 și data 30.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 23.115.806,66 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Devoltare Regională este de 19.648.435,69 lei.

Principalele intervenții vizează modernizarea imobilului monument istoric prin lucrări de restaurare și conservare, atât la interior cât și la exterior, realizarea finisajelor și aducerea clădirii cât mai aproape de forma ei originală. De asemenea, proiectul prevede amenajarea curții interioare, echiparea și dotarea clădirii în condordanță cu funcțiunea propusă și amenajarea spațiul public lateral.