S-au depus cinci oferte pentru elaborarea SF pentru VO Timișoara Vest

Compania Națională de Adminsitrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat  că au fost depuse ofertele pentru procedura de atribuire a contractului “Elaborare studiu de fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Timișoara Vest”.

Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanți:

  • Asocierea S.C IRIMAT CONS S.R.L. – STUDIO CORONA CIVIL ENGINEERING SRL

 

  • Asocierea SC PROCAD SRL – SC BAUPLANING SRL – SC CUBIT PROIECTARE SRL. Subcontractanti: SC TERRASOND SRL, SC SSF-RO SRL, SC EXPERTUS SRL   

 

  • SC PROIECT –CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA.   Subcontractanti: TOTAL BUSINESS LAND SRL, ROAD DESIGN ASP SRL, SICAP PROJECT SRL, SC PROIECTANTUL SRL

 

  • SC  SEARCH CORPORATION  SRL.  Subcontractanti:PROSPECT TECHNICAL STUDIES, GEOTEC CONSULTING SRL, PROTELCO, FORMIN, INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PARVAN, TOTAL BUSINESS LAND SRL, DANAVI.

                  

  • Asocierea WAY RESEARCH – 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. Subcontractant: EAST WATER DRILLINGS        

 

Valoarea estimată a contractului lei fără TVA: interval 4.107.496,40 – 4.854.313,93;

Durata contractului: 15 luni;

Comisiile de Evaluare vor analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentațiilor de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.