Clădirea Muzeului Mineritului din Petroșani a fost reabilitată

Muzeul Mineritului din Petroșani a fost reabilitat cu fonduri europene, prin Axa prioritară 5 (Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural) a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA).

Reabilitarea clădirii muzeului, compusă din demisol, parter şi pod, a constat în:

·         lucrări de reparaţii, intervenţii de consolidare şi intervenţii structurale;

·         accesibilizarea clădirii pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii (prin realizarea unei platforme-ascensor automate în zona accesului principal şi construirea unui lift în interiorul clădirii care să asigure accesul de la demisol până în pod);

·         dotarea cu instalaţii și echipamente pentru asigurarea utilităţilor şi a condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie;

·         dotarea cu mobilier pentru expunerea şi protejarea patrimoniului cultural;

·         amenajarea suprafeţei exterioare de teren cu alei, trotuare, spaţii verzi, realizarea unei platforme betonate pentru prezentarea exponatelor exterioare şi a unui spaţiu tip piaţetă în faţa clădirii;

·         valorificarea superioară a patrimoniului cultural local şi o mai bună diseminare a informaţiei prin digitizarea obiectivului de patrimoniu şi promovarea turistică a acestuia.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.947.862,17 lei, din care 4.205.682,84 lei reprezintă fonduri europene (prin FEDR), 642.232,51 lei – de la bugetul de stat, iar 99.946,82 lei este contribuția beneficiarului.