Despre GREEN DEAL – Provocări, riscuri, așteptări

La finalul anului 2019, Comisia Europeană a propus implementarea proiectului Green Deal, un proiect al cărui scop principal este de a reduce emisiile de carbon în spațiul European, la un nivel care să nu depășească valorile ce pot fi absorbite în mod natural de mediul înconjurător. Acest proiect, a cărui termen de implementare este 2050, vizează transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic.

“Acest proces de transformare a economiei Uniunii Europene în vederea unui viitor sustenabil trebuie să se realizeze treptat, prin acțiuni concrete din partea tuturor sectoarelor economiei, în special al producției de energie, transporturilor, construcțiilor etc. De asemenea, trebuie să ne asumăm cu maturitate un echilibru sănătos între temele de mediu și restricțiile aduse economiei, pentru a evita astfel abordările de tip extremist. Industria, de toate tipurile de altfel, trebuie ascultată, iar deciziile vor trebui luate și asumate în consens cu analizele industriale. Iar acest lucru este necesar pentru a se evita o “notă de plată” pe care o vom achita cu toții: consumatori și companii. Lucrurile trebuie să se întâmple cursiv, iar deciziile trebuie realizate treptat, astfel încât implementarea Green Deal, cel puțin la nivelul eficienței energetice a clădirilor, să fie sinergică cu proiectul în ansamblul său și să contribuie activ la reducerea emisiilor de carbon.” (Șerban Căzănișteanu – Președinte ROMEPS)

“Europa are un stoc mare de clădiri vechi și doar 1% dintre acestea sunt renovate în fiecare an. Acest lucru arată clar că, la nivel European, avem o cantitate uriașă de energie care se pierde în încălzirea și răcirea locuințelor, a clădirilor. Iar această risipă poate fi ușor oprită prin transformarea imobilelor nesustenabile în unele eficiente din punct de vedere energetic. ROMEPS reunește cei mai mari producători de polistiren expandat, un material cunoscut ca fiind, probabil, cel mai bun material de termoizolare. Polistirenul expandat, în afara faptului că este ușor de pus în operă, calitate oferită și dată de compoziția sa din care 98% este aer, reprezintă o resursă extrem de eficientă și reciclabilă. De asemenea, ROMEPS este membru în EUMEPS, Asociația care reprezintă întreaga industrie europeană a producătorilor de polistiren expandat și nu numai, iar acest lucru ne motivează să susținem cu toate resursele pe care le avem la dispoziție angajamentul asumat de aceștia, ca până în 2025 să se recicleze 46% din deșeurile de polistiren expandat.” (Mihail Cătălin Ștefan – Director Executiv ROMEPS)

România are un grad scăzut de locuințe reabilitate termic, însă se derulează mai multe programe menite să  ajusteze această deficiență. Joi, 30 iulie, Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan, a aprobat transferul a 70 de milioane de lei pentru lucrări de reabilitare termică, în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe pentru alte 13 unități administrativ – territorial, în contextual în care, de la începutul anului, atât Municipiul București, cât și alte județe din țară au beneficiat de finanțări pentru susținerea programelor de acest tip. De asemenea, prin intermediul a două programe operaționale din domeniul energiei – Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) și Programul Operațional Tranziție Justă, aprobate pentru 2021-2027, România va beneficia de circa 10 miliarde euro pentru a realiza tranziția spre o economie verde. Cele două programe sunt în acord cu strategia Comisiei Europene privind Pactul Ecologic European (PEE).

Însă, pentru implementarea conceptului Green Deal și pentru un grad de absorbție cât mai mare a surselor de finanțare în domeniul reabilitărilor termice, este necesar ca autoritățile locale să valorifice toate oportunitățile, să aibă o abordare proactivă și dinamică, care să integreze atât angajamentele față de mediul înconjurător, cât și așteptările comunitare.

Despre ROMEPS:

 Asociaţia Producătorilor de Polistiren Expandat din România (ROMEPS) a fost înfiinţată în anul 2004, din 2011 activând sub această denumire. Asociaţia îşi propune să promoveze pe piaţa din România un standard de calitate pentru producătorii de polistiren şi să vegheze la respectarea reglementărilor. Împreună cu partenerii noştri, Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat şi Asociaţia Română de Dreptul Construcţiilor, ne propunem să dezvoltăm programe de creştere a nivelului lucrărilor în construcţii şi să menţinem un dialog constant şi susţinut cu autorităţile.

All About Visual Communication - Dialog Textil