Investiții de 127 milioane de lei pentru modernizarea Portului Brăila

Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Maritime» – S.A. Galați (APDM) a realizat un Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri”.

În cadrul studiului de fezabilitate au rezultat următoarele lucrări principale necesare a se realiza în Portul Brăila, zona Bazinul „Docuri Brăila”:

–     modernizarea și reabilitarea danelor 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 cu o lungime totală de 915 m și a capului de mol pe o lungime de 90 m;

–     reabilitarea drumurilor de utilitate publică DUP 3, DUP 5, DUP 6, acestea având o lungime totală de 2.811 m

–     dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilitare a portului, precum: realizarea unui nou post de transformare pentru alimentarea danelor 31-38, realizarea iluminatului pe dane și pe drumurile de utilitate publică care vor fi modernizate, realizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă pentru furnizare apă potabilă la nave și la consumatorii portuari,  realizarea rețelelor de canalizare pluvială.

Terenul și infrastructura sunt proprietatea statului român, domeniu public și au fost concesionate beneficiarului APDM pe o perioadă de 49 ani, începând cu data de 12.09.2008. Bunurile rezultate / modernizate vor rămâne în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea APDM.

Valoarea investiției este 127.136.310,28 lei, inclusiv TVA. Sursa de finanțare identificată o reprezintă fondurile externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri” a fost avizat în CTE-MTIC cu Avizul nr. 37/46 din 26.05.2020 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu Avizul nr. 21/06.08.2020.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru investițiile cuprinse la poziția C – «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 40 milioane lei.