SIF Banat Crișana a finalizat cu succes achiziția pachetului de acțiuni Doosan IMGB

Vineri, 23 octombrie 2020, SIF Banat Crișana a finalizat cu succes achiziția pachetului de acțiuni reprezentând 99.92% din capitalul social al DOOSAN IMGB S.A. În urma emiterii de către Consiliul Concurenței a deciziei de neobiecțiune privind operațiunea de concertare economică realizată prin dobândirea de către SIF Banat-Crișana a controlului asupra DOOSAN IMGB S.A., a fost finalizată tranzacția pentru pachetul de control al companiei prin achitarea prețului integral și realizarea transferului proprietății acțiunilor la Depozitarul Central. Compania Doosan IMGB are în proprietate 540.000 metri patrați de teren intravilan, situat în sudul Capitalei.

“Tranzacția prin care SIF Banat Crișana dobândește pachetul de control al Doosan IMGB cumulează câteva superlative. În primul rând, achiziția a vizat cea mai mare suprafață de teren intravilan compact din București – adică 540.000 metri patrați – contractat în ultimii 10 ani, într-o zonă în plină expansiune imobiliară, având o poziționare perfectă pentru acest gen de exploatare. De asemenea, acordul plasează SIF Banat Crișana pe primele poziții în topul celor mai mari deținători de suprafețe intravilane construibile din Capitală, completându-ne portofoliul amplu de investiții și dețineri imobiliare, directe sau indirecte.

În ciuda contextului financiar relativ instabil, marcat de incertitudine și volatilitate ridicată, SIF Banat Crișana continuă să-și restructureze deținerile și să-și optimizeze investițiile, vizând plasamente cu perspective, în domenii a căror evoluție va fi, în mod cert, pozitivă. De asemenea, urmărim activ construcția unui portofoliu solid, adaptat și adaptabil, care să genereze plus-valoare acționarilor, indiferent de conjunctură.

 Trebuie să mulțumesc întregii echipe care ne-a asistat în acest proces: colaboratorilor noștri Crosspoint Real Estate, Biris Goran SPARL, dar mai ales trebuie să îi menționez cu gratitudine pe partenerii Doosan Heavy Industry & Construction, cu care a fost o plăcere să colaborăm”, a declarat Bogdan Drăgoi, director general și președinte al Consiliului de Administrație SIF Banat Crișana.

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat și funcționează ca societate de investiții de tip închis, cu o politică de investiții diversificată și este autorizată, reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). SIF Banat-Crișana este autoadministrată și din martie 2018 este autorizată de ASF ca administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA).

Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure atât generarea de venituri pe termen scurt, cât și prezervarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului.

All About Visual Communication - Dialog Textil