S-a semnat contractul pentru extinderea clădirii Academiei de Muzică din Cluj-Napoca

În data de 26 noiembrie, a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru realizarea Extinderii și etajării Corpului C1 în vederea conversiei funcționale în Academia de Muzică, extinderea Corpului C2 și conversia funcțională în ateliere de întreținere pentru clădirea principală, extinderea și amenajarea sălii de sport în corp C4, din strada Bucium, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, acreditată instituțional cu calificativul „grad de încredere ridicat”, cu toate programele de studii acreditate, oferă programe de studii pentru domeniul ”muzică”, organizate pe trei cicluri universitare: studii de licență (cu forma de organizare ”la zi” şi ”la distanţă” – DID), masterat şi doctorat (şcoală doctorală). Programelor de studii aferente celor trei cicluri de studii universitare li se adaugă: pregătirea personalului didactic, programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, extensii universitare, master-class. Cu toate acestea, cei peste 1.000 de studenți și personalul academic își derulează activitatea într-un imobil care nu îi aparține de drept, el fiind retrocedat către Episcopia Române Unită cu Roma de Cluj-Gherla, și care este și în dezacord cu necesitățile instituției privind spațiul, atât ca suprafață, cât și ca funcționalități.

 

Proiectul promovat și contractat astăzi de CNI are în vedere realizarea de spații optime ținând cont de utilizarea judicioasă a structurii de rezistenţă a clădirii existente asupra căreia se intervine. Astfel, se vor realiza lucrări în vederea conversiei funcționale pentru 3 corpuri de clădire ale căror funcțiuni, după finalizarea lucrărilor, vor fi:

 • Corpul C1, cu:
  • sală de spectacole cu o capacitate de 835 de persoane – 505 locuri în parterul sălii, 286 locuri la balconul sălii şi 44 locuri în lojile laterale;
  • Universitatea, cu principalele spații:
   • sala de orgă cu 144 de locuri în parterul sălii şi 72 de locuri la balcon;
   • amfiteatrul cu 160 de locuri în parterul sălii şi 64 de locuri la balcon;
   • rectoratele, decanatele;
   • biblioteca;
   • săli de curs, săli de studiu individual;
   • săli cu diferite funcțiuni (de repetiţii, de încălzire pentru artişti, săli individuale pentru dirijor şi solist, săli de regie etc.);
   • laboratoare;
   • vestiare pentru artişti;
   • spaţiu pentru depozitare decoruri;
   • cabinet medical;
  • un adăpost de protecţie civilă pentru 140 de persoane la demisolul clădirii;
  • căminul studențesc cu 56 de camere pentru 180 de studenţi ai Academiei de Muzică; camerele vor fi de două tipuri: 22 de camere cu două locuri şi 34 de camere cu patru locuri, prevăzute fievcare cu grup sanitar propriu; de asemenea, la parter au fost proiectate și 2 camere care să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilităţi;
 • Corpul C2 se va extinde și se va realiza reconversia lui în atelier întreținere (ateliere de întreţinere pentru clădirea principală, ateliere pentru decoruri etc.);
 • Corpul C4 se va extinde și se va amenaja ca sală de sport.

Întreaga investiție va avea o suprafață desfășurată de 23.098 mp, valoarea totală a contractului semnat astăzi fiind de 127.883.041,68 lei. Lucrările vor fi executate de asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. & CONCELEX ENGINEERING S.R.L & TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. și se vor derula pe o perioadă de 24 de luni, dintre care 5 sunt dedicate activității de proiectare.

***

Realizarea acestei investiții se va face prin subprogramul „Instituții de învățământ superior de stat“ din cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ – S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare.