S-au depus trei oferte pentru SF necesar construcției autostrăzii Târgu-Neamț – Iași – Ungheni

Miercuri, 25.11.2020, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului ,,Completare /Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate, și elaborare P.A.C., P.A.D. și P.T.E. pentru obiectivul “Autostrada Târgu-Neamț – Iași- Ungheni””.

Până la termenul limită au depus oferte următorii agenți economici:

  1. CONSITRANS SRL
  2. Asocierea SC ADURO IMPEX SRL – 3TI PROGETTI Italia – Ingegneria Integrata S.p.A.
  3. Asocierea SWS ENGINEERING S.P.A. – METRANS ENGINEERING S.R.L.

Valoarea contractului este estimată în intervalul 62.091.000,00 – 73.370.700,00 lei fără TVA.

Durata contractului este de 25 de luni de la Data de Începere a Contractului, astfel:  Completarea/actualizarea/revizuirea Studiului de Fezabilitate durează 12 luni, Proiectul Tehnic de Execuție, inclusiv DDE – 10 luni, iar Asistența Tehnica pentru obtinerea Finantarii si pentru contractarea Executiei Lucrarilor – 3 luni.

Comisia de evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentațiilor de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice