Casa Macca din București va fi restaurată

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă relansarea Procedurii simplificate derulate în vederea atribuirii contractului de execuţie lucrări de restaurare, respectiv lucrări de conservare-restaurare şi valorificare a colecţiilor Muzeului Naţional de Antichităţi – „Casa Macca”, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan„, strada Henri Coandă nr. 11, sector 1 Bucureşti, cod LMI B-II-m-A-18440.

■ Conţinut: Contract de execuţie lucrări de restaurare, respectiv lucrări de conservare-restaurare şi valorificare a colecţiilor Muzeului Naţional de Antichităţi – „Casa Macca”, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, strada Henri Coandă nr. 11, sector 1 Bucureşti, cod LMI B-II-m-A-18440
■ Tipul procedurii: Procedura simplificată
■ Coduri CPV: CPV 45000000-7 Lucrări de construcţii şi 45454100-5 – Lucrări de restaurare
■ Termenul de depunere a ofertelor: 07.04.2021, ora 15:00
■ Identificare pe platforma SEAP: SCN1083207/16.03.2021
■ Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.