Grupul TeraPlast distribuie 226,6 milioane de lei sub forma de dividend special

Consiliul de Administrație al TeraPlast SA va propune aprobării acționarilor distribuirea de dividend special și acțiuni gratuite din profitul ce-l va realiza până la finalul lunii martie 2021.

Suma propusă pentru dividende este de 226,6 milioane de lei, ceea ce reprezintă un dividend brut de 0,13 lei/acțiune. La valoarea actuală a titlurilor, reprezintă un randament record de 24%.

Suplimentar distribuției de cash, se adaugă propunerea Consiliului de Administrație de majorare a capitalului social al TeraPlast cu suma de 43.579.988 lei. Astfel, va fi distribuită o acțiune gratuită la fiecare 4 acțiuni deținute de acționarii de la data de înregistrare aferentă majorării de capital social.

Această propunere are în vedere dorința acționarilor de a păstra o lichiditate confortabilă în cadrul Grupului, lichiditate care va putea fi folosită pentru achiziții de companii sau pentru acordarea unui nou dividend special spre finalul de an.

Pe modelul achiziției Somplast, din decembrie 2020, Grupul TeraPlast își va continua extinderea regională și creșterea cotei de piață prin M&A. „Interesul nostru este pentru companii care să ne permită sinergii. Ne uităm la mai multe criterii. În primul rând, domeniul de activitate să fie similar sau complementar celor în care Grupul TeraPlast activează: reciclare, ambalaje flexibile, țevi și produse conexe pentru rețelele de apă, gaz, canalizare. În al doilea rând, trebuie să realizeze produse cu cerere la export sau care pot disloca importuri de pe piața internă. Pe de altă parte, trebuie să fie companii care dețin tehnologie performantă de producție. Performanțele financiare sunt un alt criteriu esențial. Căutăm companii cu indicatori similari cu cei ai TeraPlast și cu un grad de îndatorare scăzut. Iar acestea sunt condiții cumulative”, a declarat Dorel Goia, președintele Consiliului de Administrație TeraPlast.

Grupul are în derulare în acest an investiții de peste 160 milioane lei, cofinanțate prin ajutor de stat. TeraPlast estimează pentru finalul anului un grad de îndatorare confortabil, între 1 și 2 (total datorii bancare nete/ EBITDA). Prin urmare, Grupul ar mai putea contracta împrumuturi bancare în sume consistente până la un grad de îndatorare de 3, obișnuit în industrie, care este în același timp un nivel confortabil pentru companie și acționari.

În data de 26 februarie Grupul TeraPlast a anunțat încasarea a 373 de milioane de lei în urma finalizării tranzacției de vânzare a diviziei de produse din oțel către Kingspan.

Actuala Propunere a Consiliului de Administrație va fi înscrisă în documentele Adunării Generale a Acționarilor TeraPlast, care va fi întocmită și publicată în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Calendarul financiar aferent anului 2021 se modifică în consecință prin introducerea următoarelor evenimente:

Eveniment                                                   Data
Adunarea Generală a Acționarilor              25 iunie 2021
Ex-date dividend special                         12 iulie 2021
Data de înregistrare dividend special                   13 iulie 2021
Data plății dividend special                      22 iulie 2021

Ex date majorare capital social                 28 septembrie 2021
Data de înregistrare majorare capital social 29 septembrie 2021
Data plății majorare capital social             30 septembrie 2021

Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor va fi publicat în data de 21.05.2021 și va cuprinde raportul auditorului financiar pentru situațiile financiare încheiate la 31.03.2021 și propunerile finale de distribuire de dividend special și acțiuni gratuite.

 

Despre Grupul TeraPlast

Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraPlast Folii Biodegradabile și Somplast. 

Începând cu 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP. Acțiunile companiei sunt incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București și, din septembrie 2020, în indicii TotalCap și MicroCap ai FTSE Russell. 

În cadrul evaluării Vektor în baza a 15 criterii de comunicare în relația cu investitorii, efectuată de ARIR, TeraPlast a obținut nota maximă, 10, pentru al doilea an consecutiv.