La Blaj se construiește o bibliotecă municipală, investiție de 8,3 milioane de lei fără TVA

Primăria Blaj a lansat, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru achiziția de lucrări de construcții pentru obiectivul de investiție „Construire Biblioteca Municipală Blaj” componenta A în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Blaj”. Valoarea totală estimată este de 8.310.344,48 de lei, fără TVA, scrie alba24.ro.

Terenul pe care se va amplasa biblioteca este situat în intravilanul municipiului Blaj și are o suprafață de 3.647 mp.

Clădirea va avea un regim de înălțime S + P + 2E,  o suprafață construită totală de 835,50 mp și o suprafață desfășurată totală de 2.790,70 mp.  De asemenea, va fi aliniată la construcția sălii de sport, în partea de Nord-Est, pe un teren cu formă neregulată, cu acces din Piața 1848.

Terenul este înconjurat de un complex de construcții de interes public, amenajat cu spații verzi și alei de legătură. Acesta are o deschidere la stradă de 16,28 m, flancată de un monument și un ansamblu de coloane. Acestea se vor dezafecta în timpul lucrărilor și accesul va fi refăcut cu o deschidere mai mare, de 4 metri, pentru accesul autospecialelor de intervenție, mai scrie publicația amintită.

Construcția va avea forma unui dreptunghi, a cărui acces principal se va accentua prin sustragerea unui colț la nivelul parterului. Accesul este vitrat, iar restul parterului este masiv, preponderent în raportul plin – gol fiind zidurile placate cu cărămidă aparentă, dându-i impresia de stabilitate volumului.

La celelalte două niveluri, colțurile de est și cel de vest sunt îmbrăcate într-o fațadă cortină, cu lamele parasolare verticale. Cele din nord și sud vor fi preponderent opace, având goluri pucate la fiecare nivel, iar zidurile vor fi placate cu cărămidă aparentă.

Datorită faptului că terenul este în pantă, pentru a nu se realiza scări spre cele două accese, cel principal din partea de sud-est și cel secundar din partea de nord-est, se va amenaja terenul. Se vor crea alei cu panta între 2-5 % și taluze înierbate.

Accesul principal duce într-un hol de acces cu casa scării, scara realizată din beton armat, cu două rampe și podest intermediar, ce duce la etajele superioare. Din acest hol se ajunge într-o amplă sală de lectură cu acces liber la raft, în care se va amenaja o insulă destinată bibliotecarelor.

Această sală este în legătură cu: grupul sanitar separat pe sexe și un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități; o garderobă; vestiarul pentru personal, dotat cu grup sanitar; depozit de carte 1 din care se accede în depozitul de carte 2; cu casa scării secundară – dotată cu lift.

În cele două depozite se vor depozita cărți și documente valoroase. Încăperile vor fi dotate cu dispozitive de stingere automată a incendiilor cu aerosoli, pentru ca documentele depozitate să nu fie distruse.