CFR are deschise peste 100 de șantiere pe rețeaua feroviară

CFR SA continuă programul de întreținere a infrastructurii feroviare și de consolidare a elementelor componente, pe întreaga rețea feroviară, administrată la nivel local de cele 8 sucursale regionale de cale ferată.
♦În peste 100 de șantiere deschise pe rețeaua feroviară se execută lucrări de mentenanță în regie proprie, cu utilaje CFR și personal feroviar de specialitate, lucrările având drept scop îmbunătăţirea capacităților de exploatare.
✅ Programul de mentenanță a infrastructurii feroviare se desfășoară pe linii din stații sau pe anumite intervale de stații și include categorii de lucrări de specialitate, cum ar fi:
◘ profilare mecanizată a prismei de piatră spartă
◘ lucrări de buraj mecanizat
◘ înlocuire șină, traverse, elemente de prindere
◘ lucrări de rectificare nivel
◘ defrișarea vegetației
◘ decolmatare mecanizată pentru asigurare scurgere aluviuni
◘ înlocuire dale la trecrile la nivel și asigurare vizibilitate
‼ Lucrările de mentenanță, executate în regie proprie, pe raza a 7 din cele 8 Sucursalele Regionale CF sunt următoarele:
♦Sucursala Regională CF București:
✅ București Nord – Bucureștii Noi, fir II, km 1+530 – 1+730;
✅ Stația București Nord – schimbător 7G și diagonala dintre schimbătorii 6G – 7G;
✅ Stația București Nord – linie CF între TDL 56/57 și schimbător 5B
✅ Titu – Fusea, fir I;
✅ Stația Săbăreni linia III direct
✅Chitila – Săbăreni, fir I
🚧 Lucrări executate de:
👷 Secția L4/District Titu 👷
Secția L3 București/District 1 Băneasa
👷 Secția L3 București/District 1 Băneasa
👷 Secția L2 București/District 4 București Triaj
👷 Secția L1 București/District 2 Vadu Lat
♦Sucursala Regională CF Timișoara:
✅Bănița – Merișor, fir I, km 66+350
✅Baru Mare – Crivadia, fir I, km 54+000
✅Stația Subcetate km 28+900/750; km 28+700/450; km 29+500/200; km 29+150-28+750; km 28+450/700
✅Voiteni – Stamora, km 39+646, km 44+495
✅Timișoara Nord – Timișoara Sud, km 2+175
✅Ortișoara – Vinga, km 29+600 – 31+800
✅Timișoara Nord – Timișoara Est, km 571+050 – 572+100
✅Jimbolia – Frontieră, km 641+750; km 616+830
✅Stația Timișoara CET, schimbător 2/schimbător 35
✅Bretea Strei – Subcetate, km 23+500
✅Arad – Utvinișul Nou, km 4+200
✅Călan Băi – Călan, km 11+700-12+900; 13+140-12+900; 13+160-14+500
✅Surduc Banat – Grădinari Caraș, km 25+260
✅Cornuțel Banat – Brebu, km 17+200-17+300
✅Chișineu Criș – Nadab, km 42+750/42+100;42+880/43+700; 44+100/45+700
✅Remetea Mare – Timișoara Est, km 564+200/565+200
✅Stația Orșova, liniile 7-8
✅Căvăran – Jena, km 495+800
✅Timișoara Est – Remetea Mică, km 12+350-13+050
✅ Remetea Mică – Giarmata, km 13+100-15+500
🚧 Lucrări executate de:
👷 Secția L9 Lugoj/District 6 Bănița
👷 Secția L9/District 5 Pui
👷 Secția L9 Simeria/District 4 Subcetate
👷 Secția L9 Simeria/District 3 Călan/SRLU
👷 Secția L9 Simeria/SRLU
👷 Secția L8/District 8 Sântana
👷 Secția L8 Arad/District 8 Sântana
👷 Secția L8/District 9 Chișineu Criș
👷 Secția L3 Timișoara/District 5 Stamora/District 4 Timișoara Sud și DEU 14/15 Timișoara
👷 Secția L3 Timișoara/District 1 Timișoara Est/ DEU Timișoara
👷 Secția L3 Timișoara/District 8 Sînandrei/SRLU Timișoara
👷 Secția L3 Timișoara/District 3 Jimbolia/SRLU Timișoara
👷 Secția L2 Lugoj/District 4 Recaș
👷 Secția L2 Lugoj/SRLU
👷 Secția L1 Caransebeș/District 10 Surduc Banat/SRLU
👷 Secția L1 Caransebeș/District 5 Caransebeș/SRLU
👷 Secția L1 Caransebeș/District 1 Orșova/SRLU
👷 Secția L1 Caransebeș/District 3 Călan
♦Sucursala Regională CF Brașov:
✅Dârste – Brașov Triaj, km 168+900-169+025
✅Apața – Augustin, fir II, km 218+700-219+850; km 222+120-222+300; km 221+938-222+114
✅Codlea – Dumbrăvița Bârsei, km 17+200; 15+940-18+700; 18+750/850;18+770-18+810
✅Stația Șercaia, liniile 1, 4
✅Sibiu – Selimbar, km 390+139-390+200
✅Stația Augustin, km 220+747-220+547
✅Augustin – Racoș, km 222+900-223+250
✅Stația Turnișor, linia 210
✅Stația Avrig, linia 205
✅Stația Târgu Mureș
✅Stația Prejmer, cap X
✅Miercurea Ciuc – Sâncrăieni, km 91+795
✅Brașov – Podu Olt, km 91+795
✅Miercurea Ciuc – Sântimbru, km 83+960
✅Arpaș – Porumbacu, km 83+960
✅Tălmaciu – Selimar, km 83+960
✅Dârste – Timișu de Sus, fir II
✅Făgăraș – Voila, linia 205
✅Turnișor – Orlat, linia 205
✅Augustin – Apața, fir II, km 208+730 și km 209+884
🚧 Lucrări executate de:
👷 Secția L4 Sibiu/District 3 Sibiu Triaj
👷 Secția L4 Sibiu/District 2 Avrig
👷 Secția L4 Sibiu/District 5 Săliște
👷 Secția L3 Sibiu/District 3 Miercurea Ciuc
👷 Secția L2 /District Dârste/SRLU
👷 Secția L1 Brașov /District Augustin/FEU/DEU Brașov/SRLU
👷 Secția L1 Brașov /District Dârste/DEU Brașov
👷 Secția L1 Brașov /District 7 Codlea/FEU/DEU Brașov/SRLU
👷 Secția L6 Gheorghieni/District 3 Miercurea Ciuc
👷 Secția L1 Brașov/District 5 Augustin/DEU/FEU
♦Sucursala Regională CF Galați:
✅ Galați Mărfuri – Galați Largă, TN km 3+320
✅ Hm Gral Eremia Grigorescu – HM Cosmești, pod CF km 227+539
✅ Râmnicu Sărat – HM Sihlea
🚧 Lucrări executate de:
👷 Secția L1 Galați/District Poduri
👷 SRLU Buzău
♦Sucursala Regională CF Constanța:
✅ Stația CF Slobozia, cap Y
🚧 Lucrări executate de:
👷 Secția L4/District
♦Sucursala Regională CF Cluj:
✅ Călărași Turda – Câmpia Turzii, km 452+100-452+400; km 452+420-453+000;
✅ Câmpia Turzii – Valea Florilor, capete pod CF km 452+062
✅ Episcopia Bihor – Borș Frontieră
✅ Les Bihor – Oradea Vest
✅ Oradea – Oradea Est
✅ Episcopia Bihor – Oradea Vest, pod CF km 4+457
✅ Gherla – Dej Călători, fir II, km 36+925 – 37+645
✅ Stația CF Călărași Turda, linia I
✅ Benesat – Satulung, km 141+800-141+950; km 165+400-165+500; km 166+150-166+250; km 168+850-168+900
✅ Boju – Valea Florilor, km 466+200-350; km 471+350-471+900; km 470+800-471+350; km 472+300-472+700
✅ Tunel – Cojocna, km 478+090-478+120
✅ Stația CF Cojocna, km 484+110, cap X
✅ Stația CF Apahida, R20/TDJ 24/26
✅ Mera – Aghireș, km 521+014
✅ Stația Huedin, TN km 551+735
✅ Poeni – Ciucea, km 573+350-573+380
✅ Bratca – Bulz, km 593+250-593+500
✅ Șuncuiuș – Vadu Crișului, km 602+100
✅ Diosig – Săcuieni Bihor
✅ Stația Satu Mare Sud, linia 7
✅ Stația Dej Călători, linia 4
✅ Stația Iclod – Gherla – Dej Călători, km 22+400-22+500; km 33+050 (fir II); km 33+000
✅ Stația Gâlgău, schimbător 2
✅ Gâlgău – Cășei, km 69+150, fir I
✅ Stația Ileanda, km 86+100-86+180
✅ Stația Ileanda – Răstoci, km 88+300-88+400
✅ Stația Someș Odorhei, schimbătoarele 1,2,3,4
✅ Jibou – Someș Odorhei, km 126+800-127+000
✅ Jibou – Ileanda, pod CF km 91+460
✅ Jibou – Zalău, km 115+640-115+700; km 110+070-110+240; km 109+160-109+650; km 115+640 – 115+700; km 108+400-109+130
✅ Ulmeni – Satulung – Baia Mare, km 149+100-149+300; km 167+120-167+160; km 150+200-150+300; km 167+700-167+750
✅ Zalău – Mirșid, km 97+180-97+330; km 97+400-97+450; km 97+890-97+220
✅ Hm Telciu – Hm Fiad, km 20+190-20+340; km 20+220-20+245
✅ Dealu Ștefănești – Hm Săcel, km 37+500-37+700
✅ Valea Vișeului – Leordina, km 8+100-8+200
✅ Hm Bocicoi – Valea Vișeului, km 239+800
✅ Stația Cluj Napoca/Cluj Napoca Est
✅ Vadu Crișului – Aleșd, km 609+270; km 609+450
✅ Stația Oșorhei, linia III directă
✅ Răstoci – Letca
✅ Hm Coldău – Hm Reteag, pod CF km 15+995
✅ Hm Sieu – Hm Monor Gledin, km 23+300-23+400
✅ Hm Monor Gledin – Rîpa de Jos, km 31+500-31+600
✅ Salva – Năsăud, km 20+060; km 21+660-21+780; km 22+600-22+700
✅ HM Rebrișoara – Hm Feldru, km 30+950 -30+670; 30+400-30+250; 30+670-30+400; 30+700-30+750
✅ Hm Fiad – Dealu Ștefăniței, km 25+000-25+200
✅ Hm Săcel – Vișeu de Jos, km 55+000-55+500
✅ Hm Bocicoi – Valea Vișeului, km 238+912-239+110
✅ Sighet – Hm Bocicoi, km 233+550-233+600
🚧 Lucrări executate de:
👷 Secția L3 Cluj/District Câmpia Turzii
👷 Secția L3 Cluj/District Boju
👷 Secția L3 Cluj/District Tunel
👷 Secția L3 Cluj/District Huedin
👷 Secția L3 Cluj/District Aghireș
👷 Secția L3 Cluj/District Ciucea
👷 Secția L3 Cluj/District Vadu Crișului
👷 Secția L5/District Oradea
👷 Secția L5 Oradea/District Săcuieni/SRLU Cluj
👷 Secția L6/District/DEU Satu Mare
👷 Secția L7 Dej/District Bonțida
👷 Secția L7 Dej/District Dej Călători
👷 Secția L7 Dej/District Băbuțeni
👷 Secția L7 Dej/District Jibou
👷 Secția L7 Dej/District Ulmeni Sălaj
👷 Secția L7 Dej/District Zalău
👷 Secția L9 Sighet/District Telciu
👷 Secția L9 Sighet/District Vișeu de Jos
👷 Secția L9 Sighet/District Valea Vișeului
👷 Secția L9/District Sighet
♦Sucursala Regională CF Craiova:
✅ Slatina – Slătioara, pod CF 197+557-197+657
✅ Jianca – Leu, fir I
✅ Călimănești – Cozia, km 320+200-320+400
✅ Butoiești – Strehaia, pod CF km 303+982
✅ Stația Cărbunești, schimbător 1
✅ Isalnița – Coșofeni, km 266+964-266+974, fir II
🚧 Lucrări executate de:
👷 Secția L1 Pitești/District 8 Slatina
👷 Secția L2/District 3 Roșiori
👷 Secția L4 Severin /District 5 Călimănești
👷 Secția L4 Severin /District 1 Butoiești
👷 Secția L5/District 7 Cărbunești
👷 Secția L6 Craiova/District 2 Isalnița
📢 Lucrările de mentenanță se execută fără implicații în circulația trenurilor