Freyrom și Procons Group construiesc un pod peste Someșul Mic, în Cluj-Napoca

Proiectul podului care leagă strada Oașului de strada Răsăritului peste Someșul Mic, în Cluj-Napoca, a primit ordinul de începere a lucrărilor de proiectare în 22 feburarie 2021, și în prezent se avanseaază pentru execuție, conform lui Emil Boc, primarul municipiului.
Proiectul este realizat de către Asocierea Freyrom SA-Procons Group SRL-Costin și Vlad Birou de proiectare SRL-Integrated Road Solutions SRL.
Suprafața terenului pe care se construiește noul pod este de 2.000 mp. Lungimea podului construit pe structură metalică va fi de 57,90 m. Secțiunea transversală a podului va avea 26 m, împărțită astfel:
– partea carosabilă (4 benzi de circulație)
– 2 piste de biciclete
– 2 trotuare.
Rețelele edilitare de pe pasarela existentă vor fi relocate pe noua construcție. De asemenea, un sistem de iluminat public arhitectural va fi instalat pe pod.
Situația la zi a proiectului:
– a fost găsită soluția de relocare a rețelelor edilitare de pe pasarela pietonală existentă pe noul pod;
– s-a stabilit soluția de amenajare a intersecției dintre noul pod cu străzile Traian, Oașului și Decebal, urmând a fi obținut avizul Poliției Rutiere;
– au fost depuse documentele necesare pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism pentru faza de obținere a autorizației de construire.
Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 24 luni: 3 luni pentru proiectare și 21 luni pentru execuția lucrărilor. Valoarea contractului este de 22.691.557,36 lei fără TVA.