Încep lucrările de recostrucție a podului CF Budila

Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov (SRCF Brașov) a emis Ordinul de începere a lucrărilor pentru reconstrucția podului CF din comuna Budila, situat pe linia Hărman – Întorsura Buzăului, la km 17+318, și de amenajare a albiei râului Târlung.
Lucrările de reconstrucție a podului feroviar și de amenajare a albiei râului Târlung sunt executate de o asociere formată din două firme românești, SC Confer Group SRL (lider de asociere) și SC Construcții Feroviare Drumuri Poduri SRL și subcontractant declarat SC Radaria SRL, în baza contractului semnat în data de 7 aprilie 2021, a cărui valoare financiară este de 24.592.816,30 lei fără TVA.
Conform proiectului tehnic, constructorul va realiza pe linia Hărman-Întorsura Buzăului, la km 17+318, un pod nou de cale ferată simplă, cu o deschidere de 70 m, suprastructură metalică, de tip grindă cu zăbrele cale jos, iar infrastructura va fi din culee fundate indirect.
Caracteristicile tehnice și parametrii specifici ai acestui obiectiv de investiții sunt:
◘ suprafața totală proiectată în zona întabulată – 17000 m2
◘ deschidere pod – 70 m
◘ lungime linie reabilitată – 301.603 m
◘ prag deversor și bazin disipator cu lățimea – 60.85 m
◘ ziduri de sprijin din beton armat (mal stâng și mal drept) – 60.20 m +19.05 m (aval și amonte)
◘ apărare de mal din gabioane (mal stâng și mal drept) – 184 m.
Sursa de finanţare pentru lucrările de Reconstrucție a podului CF din comuna Budila, situat pe linia Hărman-Întorsura Buzăului, km 17+318 și de amenajare albie este asigurată din fonduri de la Bugetul de Stat, iar durata contractului este de 9 luni, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, la care se poate adaugă o perioadă de maximum 3 luni calendaristice, necesare pentru întreruperea lucrărilor pe timp de iarnă.