MDLPA: Consultări cu privire la Strategia națională de reducere a riscului seismic

În perioada 5-16 aprilie 2021, se derulează evenimentele de consultare online cu privire la Strategia națională de reducere a riscului seismic (SNRRS), în curs de elaborare în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic” (cod MySmis 127562/SIPOCA 606), implementat de către MDLPA, cu sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu INCD URBAN-INCERC.

Astfel, pe parcursul celor două săptămâni, se vor derula consultări cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai mediului academic și de cercetare și ai asociațiilor profesionale, pentru a colecta informații utile în fundamentarea măsurilor propuse prin strategie, cu impact asupra diferitelor sectoare, și pentru a analiza și dezbate, într-un mod participativ, opiniile și viziunea participanților cu privire la aceste aspecte, în raport cu atribuțiile și competențele fiecărei entități.

Tematicile abordate vizează:

  • direcțiile de acțiune propuse pentru implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic;
  • direcțiile și acțiunile pentru implementarea activităților de informare, comunicare și sensibilizare a publicului larg cu privire la necesitatea colaborării și implicării tuturor actorilor cheie în acțiunile de reducere a riscului seismic;
  • măsurile comune și complementare, necesare atât pentru implementarea adecvată a strategiei, cât și pentru gestionarea coordonată a acțiunilor privind reducerea riscului seismic la nivel național;
  • implicațiile bugetare, respectiv opțiunile financiare pentru sprijinirea mobilizării investițiilor în vederea creșterii rezilienței populației și fondului construit la acțiuni seismice.