CNAIR a desemnat câștigătorul pentru proiectarea și execuția lotului 3 al Centurii Bucuresti Nord

În urma reevaluării ofertelor conform deciziilor CNSC și Curtii de Apel București, CNAIR a transmis vineri, 25.06.2021,  adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului pentru Proiectare și Execuție – Autostrada de Centură București, km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord, km 0+000-km 52+770, Lot 3: km 39+000-km 47+600, în lungime de 8,6 km.

Ofertantul desemnat câstigător este IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş., cu preţul de 413.665.346,64 lei fără TVA. 

Durata contractului este de 30 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare și 18 luni perioada de execuție a lucrărilor.Perioada de garanție a lucrărilor este de 10 ani.

În cadrul contractului, viitorul antreprenor va realiza mai multe lucrări de artă, incluzând 7 pasaje, două dintre acestea având lungimi de 318,30 m și respectiv 466,50 m.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.